05.03.2005 01:26:00
Tiščenkova reakce (1906)
Vjačeslav Jevgeněvič Tiščenko (7.8.1861-25.2.1941)
Disproporcionační reakce aldehydů, kteří mají a uhlíku vodík za katalýzy alkoholátu hlinitého.
Vjačeslav Jevgeněvič Tiščenko  - ruský chemik (7.8.1861-25.2.1941)
Příklad č.1
acetaldehyd ethanolát hlinitý Ethylester kyseliny octové
acetaldehyd ethanolát hlinitý ethylacetát
Příklad č.2
propionaldehyd ethanolát hlinitý Propylester kyseliny propionové
propionaldehyd ethanolát hlinitý propylpropionát
Pozn.: Bez uvedeného katalyzátoru dochází k aldolizace. Případ, kdy není na a uhlíku vodík se nazývá Cannizarova reakce.
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][aldehydy a ketony][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku