17.03.2005 18:44:24
Kolbeho elektrosyntéza
Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (27.9.1818-25.1.1884)
Adolph Wilhelm Hermann Kolbe - německý chemik (27.9.1818-25.1.1884)
Alkalické soli karboxylových kyselin poskytují elektrolýzou na platinové anodě uhlovodík za současné dekarboxylace.
Při rozkladu např. octanu sodného robíhají na anodě tyto děje:
CH3COO-1 ----› CH3COO. + e-1
CH3COO. ----› CH3. + CO2
CH3. + CH3. ----› CH3-CH3

Celkový zápis rovnice:
2CH3COONa ----› C2H6 + 2CO2 + 2Na

Kolbeho elektrolýza má význam nejen při výrobě uhlovodíků, ale hlavně při přípravě některých dikarboxylových kyselin z ester solí dikarboxylových kyselin.
2 sodná sůl ethylesteru kyseliny adipové diethylester kyseliny sebakové + 2CO2 + 2Na
  natriumethyladipát   diethylsebakát  
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku