Hugo (Ugo) Josef Schiff - německý chemik (1834-1915) Hugo (Ugo) Schiff

Německý chemik z Florencie se narodil v roce 1834 ve Frankfurtu nad Mohanem, zemřel v roce 1915 ve Florencii.

Jeho zásluhy:
Schiffova reakce
Tvorba bisulfitů - důkaz oxo skupiny.
Schiffova báze
Produkt vytvořený kondenzační reakcí mezi aromatickým či alifatickým primárním aminem a aromatickým aldehydem nebo ketonem.

Schiffovo činidlo
Činidlo, které se používá na testování aldehydů a ketonů a v kdysi se za jeho pomoci dokazovali polysacharidy, DNA a bílkoviny.

Životopis:
Hugo Schiff byl žákem Friedricha Wöhler (1800-1882) na univerzitě Göttingen. Založil chemický ústav na univerzitě ve Florenci, kde byl profesorem chemie od roku 1879. Jeho bratr Moritz Schiff (1823-1896) byl profesorem fyziologie na stejné univerzitě. Po Hugovi Schiffovi je dnes pojmenován jedna z budov na univerzitě ve Florencii v Itálii. Tím je je připomenut a uctěn významný chemik minulosti.