6.11.1999 18:33:43
I. Vzorce peroxokyselin
s dvěma centrálními atomy

zde je zadání v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,) zde v kapitole výpočty vzorců (a zde je příslušná metodika)

  název vzorec

empirický

vzorec

molekulový

vzorec funkční

vzorec strukturní

1. kyselina

peroxodisírová

HSO4 H2S2O8
2. kyselina

tetrahydrogenperoxodifosforečná

H2PO4 H4P2O8

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home