6.11.1999 18:33:43
I. Vzorce peroxokyselin

Zapiš empirický, molekulový, funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin
s dvěma centrálními atomy

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. kyselina peroxodisírová
2. kyselina tetrahydrogenperoxodifosforečná

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home