6.11.1999 01:14:23
I. Vzorce kyslíkatých kyselin

Zadání: Zapiš empirický,molekulový,funkční a strukturně elektronový vzorec následujících sloučenin s jedním centrálním atomem (monomery) - 2

zde je řešení v kapitole vzorce (a zde příslušná metodika,)

  název
1. kyselina trihydrogenfosforná přesněji dihydridofosforečná
2. kyselina trihydrogenfosforitá přesněji hydridofosforečná.

[nahoru][obecchem-vzorce][matchem-výpočty vzorců][go home]
Go home