สัญลักษณ์ธาตุ

นักเคมีได้ใช้อักษรตัวแรกของชื่อธาตุในภาษาอังกฤษและภาษาลาติน โดยใช้ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าอักษรตัวแรกซ้ำกันก็พิมพ์ตัวอักษรตัวถัดไปตัวใดตัวหนึ่ง เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก

ชื่อธาตุ สัญลักษณ์ธาตุ เลขอะตอม
กำมะถัน S 16
แกโดลิเนียม Gd 64
แกลเลียม Ga 31
คริปทอน Kr 36
คลอรีน Cl 17
คาร์บอน C 6
คูเรียม Cm 96
แคดเมียม Cd 48
แคลเซียม Ca 20
แคลิฟอร์เนียม Cf 98
โคบอลด์ Co 27
โคเมียม Cr 24
เงิน Ag 47
เจอร์เมเนียม Ge 32
ซาเมเรียม Sm 62
ซิลิคอน Si 14
ซีเซียม Cs 55
ซีนอน Xe 54
ซีเรียม Ce 58
ซีลีเนียม Se 34
เซอร์โคเนียม Zr 40
โซเดียม Na 11
ดิสโพรเซียม Dy 66
ดีบุก Sn 50
ตะกั่ว Pb 82
ทองคำ Au 79
ทองแดง Cu 29
ทอเรียม Th 90
ทังสเตน W 74
ทูเลียม Tm 69
เทคนีเชียม Tc 43
เทลลูเรียม Te 52
เทอร์เบียม Tb 65
แทนทาลัม Ta 73
แทลเลียม Ti 81
เพรซิโอดีเมียม Pr 59
แพลทินัม Pt 78
แพลเลเดียม Pd 46
โพแทสเซียม K 19
โพรแทกทิเนียม Pa 91
โพรมีเทียม Pm 61
ฟลูออรีน F 9
ฟอสฟอรัส P 15
เฟอร์เมียม Fm 100
แฟรนเซียม Fr 87
เมนเดลีเวียม Md 101
แมกนีสเซียม Mg 12
แมงกานีส Mn 25
โมลิบดีนัม Mo 42
ยูเรเนียม U 92
ยูโรเพียม Eu 63
รีเนียม Re 75
รูทีเนียม Ru 44
รูบิเนียม Rb 37
เรดอน Rn 86
เรเดียม Ra 88
โรเดียม Rh 45
ลอร์เรนเซียม Lr 103
ลิเทียม Li 3
ลูทีเชียม Lu 71
แลนทานัม La 57
วาเนเดียม V 23
สแคนเดียม Sc 21
สทรอนเชียม Sr 38
สังกะสี Zn 30
สารหนู As 33
เหล็ก Fe 26
ออกซิเจน O 8
ออสเมียม Os 76
อะเมริเซียม Am 95
ไททาเนียม Ti 22
นิกเกิล Ni 28
นีออน Ne 10
นิโอดีเนียม Nd 60
เนปทูเนียม Np 93
โนเบเลียม No 102
ไนโตรเจน N 7
ไนโอเบียม Nb 41
บิสมัท Bi 83
เบริลเลียม Be 4
เบอร์คีเลียม Bk 97
แบเรียม Ba 56
โบรมีน Br 35
โบรอน B 5
ปรอท Hg 80
พลวง Sb 51
พลูโทเนียม Pu 94
พอโลเนียม Po 84
อะลูมิเนียม Al 13
อาร์กอน Ar 18
อินเดียม In 49
อิตเทรียม Y 39
อิตเทอร์เบียม Yb 70
อิริเดียม Ir 77
อูนนิลควอเดียม Unq 104
อูนนิลเพนเทียม Unp 105
อูนนิลเฮกเซียม Unh 106
เออร์เบียม Er 68
แอกทิเนียม Ac 89
แอสทาทีน At 85
ไอน์สไตเนียม Es 99
ไอโอดีน I 53
ฮีเลียม He 2
แฮฟเนียม Hf 72
โฮลเมียม Ho 67
ไฮโดรเจน H 1

กลับสู่เมนูหลัก