Španělské, mexické, argentinské, chilská a bolivijská periodická tabulka ve španělštině Katalánské periodické tabulky (Katalánsky hovoří menšina žijící ve Španělsku) Valenstina - Periodicka tabulka ve valenstine (Valencie je provincie ve Spanelsku) Periodické tabulky v galicijštině (na území Španělska, významným centrem La Coruňa) Baskická periodická tabulka (Baskové - nejvýznamější menšina na úzrmí Španělska, projevují se u ní i snahy o odtržení od Španělska) Extremadura - Periodicka tabulka v extremadurstine (Extremadura je provincie ve Spanelsku) Asturie - Periodicka tabulka v asturstine (Asturie je provincie ve Spanelsku) Aragonie - Periodicka tabulka v aragonstine (Aragonie je provincie ve Spanelsku) Andalusie - Periodicka tabulka v andalustine (Andalusie je provincie ve Spanelsku) PERIODIC TABLE FROM THE WORLD Home - hlavní strana Portugalské periodické tabulky - rozdíl proti brazislké portugalštině u Sb, Se, W a Zr Miranda - Periodicka tabulka v mirandstine (Miranda de douro  je samosprávný celek na severovýchodě Portugalska)


IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
Haudio
Hidróxenu

Tabla periódica de los elementos

Heaudio
Heliu
Li
Litiu
Be
Beriliu
Vlajka Asturie Periodic Tables of the Elements in Asturian
Periodická tabulce v asturštině
Asturie - provincie ve Španělsku
code: Unicode (UTF8) 28.11.2017 18:04:33
Klik k tabulkam ve Spanelstine
B
Boru
C
Carbonu
N
Nitróxenu
O_Oxíxenu
Osíxenu
F
Flúor
Ne
Neón
Na
Sodiu
Mg
Magnesiu
Al
Aluminiu
Siaudio
Siliciu
P
Fósforu
S
Azufre
Cl
Cloru
Ar
Argón
Kaudio
Potasiu
Ca
Calciu
Sc
Escandiu
Ti
Titaniu
V
Vanadiu
Cr
Cromu
Mn
Manganesu
Feaudio
Fierro
Co
Cobaltu
Ni
Níquel
Cu
Cobre
Zn
Cinc
Ga
Galiu
Geaudio
Xermaniu
As
Arsénicu
Se
Seleniu
Br
Bromu
Kr
Criptón
Rb
Rubidiu
Sr
Estronciu
Y
Itriu
Zr
Circoniu
Nb
Niobiu
Mo
Molibdenu
Tc
Tecneciu
Ru
Ruteniu
Rh
Rodiu
Pd
Paladiu
Agaudio
Plata
Cd
Cadmiu
In
Indiu
Sn
Estañu
Sb
Antimoniu
Te
Teluriu
Iaudio
Yodu
Xeaudio
Xenón
Cs
Cesiu
Ba
Bariu
La
Lantanu
Hf
Hafniu
Ta
Tántalu
W
Wolframiu
Re
Reniu
Os
Osmiu
Ir
Iridiu
Pt
Platín
Auaudio
Oru
Hg
Mercuriu
Tl
Taliu
Pbaudio
Plomu
Bi
Bismutu
Poaudio
Poloniu
At
Astatu
Rn
Radón
Fr
Franciu
Raaudio
Radiu
Ac
Actiniu
Rf
Rutherfordiu
Db
Dubniu
Sg
Seaborxu
Bh
Bohriu
Hs
Hassiu
Mt
Meitneriu
Ds
Darmstadtiu
Rg
Roentxeniu
Cn
Coperniciu
Nh
Nihoniu
Fl
Fleroviu
Mc
Moscoviu
Lv
Livermoriu
Ts
Tenesín
Og
Oganesón
  Ce
Ceriu
Pr
Proseodimiu
Nd
Neodimiu
Pmaudio
Prometiu
Smaudio
Samariu
Eu
Europiu
Gdaudio
Gadoliniu
Tb
Terbiu
Dy
Disprosiu
Ho
Holmiu
Er
Erbiu
Tm
Tuliu
Yb
Iterbiu
Lu
Luteciu
  Th
Toriu
Pa
Protactiniu
Uaudio
Uraniu
Np
Neptuniu
Puaudio
Plutoniu
Am
Americiu
Cm
Curiu
Bk
Berkeliu
Cf
Californiu
Es
Einstiniu
Fm
Fermiu
Md
Mendeleviu
No
Nobeliu
Lr
Laurenciu

CIENCIA Y FILOSOFÍA N´ASTURIANU


Asturie na mape Spanelska Znak Asturie
Mapa Španělska z vyznačenými provinciemi


Asturie

] Asturské knížectví Španělština Principado de Asturias; zkráceně Asturias ; Asturština Principau d'Asturies; zkráceně Asturies je provincie; jedno ze 17 autonomních společenství Španělska a historické území rozkládající se na severu Španělsko při Biskajském zálivu - Metropolí Asturie je Oviedo ; ovšem největším městem regionu je přístav Gijón - Úřednímy jazyky Asturie jsou španělština a asturština - Asturie patřila v minulosti k posledním baštám křesťanství ve Španělsku - Pro tento svůj historický význam má následník španělského trůnu automaticky titul asturského prince.

Geografie

Asturie je velice hornatá země rozprostírající se mezi Biskajským zálivem na severu a Kantaberským pohořím na jihu -Na západě hraničí s autonomním společenstvím Galicie ; na jihu s autonomním společenstvím Kastilie a León ; a na východě s autonomním společenstvím Kantábrie - Na pomezí Asturie; Kantábrie a provincie León (provincie) se nachází národní park Picos de Europa -Mimo něj se na území Asturie nachází i další chráněná území: Muniellos; Somiedo; Redes. V celé zemi panuje oceánské podnebí. Osídlení se soustředí především v údolích ve střední části; jakož i v pobřežních oblastech; zatímco střední nadmořské výšky a vysokohorské oblasti jsou jen řídce osídleny.

Města


- Oviedo ( astursky Uviéu) - metropole Asturie a její druhé největší město.
- Gijón ( astursky Xixón) - největší město Asturie a důležitý přístav založený už v období Římská říše .
- Avilés - třetí největší asturské město s jedním z nejstarších známek osídlení v oblasti Asturie a Kantábrie .

Ekonomika Asturie

Od konce 60 - let 20 - století došlo v Asturii k ekonomickému poklesu - Během posledních 40 let zůstává tempo ekonomického růstu Asturie pod celošpanělským průměrem - Tento pokles je způsoben krizí tradičních hospodářských odvětví; na nichž byla ve 20 -století založena ekonomika knížectví. Tradičním hospodářským odvětvím Asturie bylo horské zemědělství -Na horských pastvinách se pásly krávy; od nichž se získávalo mléko - V horách se také nacházela bohatá ložiska kamenného uhlí -V poslední době sice nemůže asturské uhlí konkurovat dovozům ze států mimo Evropská unie ; přesto je podporováno subvencemi -Nejdůležitější důlní společností je státní podnik Hunosa - Významný byl také ocelářský průmysl; ovládaný státním podnikem Ensidesa -Potíže s konkurencí zahraničního dovozu vedly k problémové restrukturalizaci; proti které se silně stávkovalo -Ocelářský průmysl byl zprivatizován roku 1997 .

Historický přehled

Od starověku u do zániku Vizigótská říše

Ve starověku bylo území osídleno Astury (odtud jméno; kteří dlouho kladli odpor římské expanzi -Teprve v letech 25-19 př -Kr -byla Asturie zpacifikována a začleněna do provincie Hispania Tarraconensis - V 5 -století se stala součástí Suébská říše ; posléze v 6 -století Vizigótská říše -Území Asturie odolalo náporů Arabové na počátku 8 -století; uchýlili se sem uprchlící z celého poloostrova a území se stalo ohniskem pozdější reconquisty -

Od vzniku Království Asturie do 19 - století

Po úspěšném povstání proti Maurové guvernérovi oblasti; v jehož čele stál vizigótský velmož Pelayo ; tu vzniklo roku 718 království Asturie ; jehož prvním králem se stal právě Pelayo -Tento státní útvar zahrnující i území dnešní Kantábrie postupně dobyl území Galicie a od roku 814 se označoval jako Království Asturie a Galicie -Spolu s expanzí na jih získával na významu León (město) ; který se stal roku 913 hlavním městem nového útvaru Království Asturie-León -Od roku 924 byla Asturie už jen součástí León (království) -Později se východních oblastí (Kantábrie) zmocnila Kastilie -Po sloučení Kastilie a León (království) ; byla Asturie omezená na úzký pruh pobřeží; jmenována knížectví m -Význam Asturie pro začátky reconquisty jí však až do 19 -století zaručoval řadu výsad (v letech 1338 - 1823 měl následník v Kastilii; a posléze ve Španělsku titul prince asturského) -Poté bylo - listopad'>30 -listopad u 1833 knížectví Asturie zrušeno a území se stalo provincií Oviedo se stejnojmenným centrem -Podle federalismus ústavy První Španělská republika se měla stát Asturie jedním ze 17 autonomie spolkových států této federace republika ; což však kvůli kolapsu republiky nakonec nebylo realizováno.

Od 20 - století do současnosti

Ve 20 - letech 20 - století zesílilo hnutí za autonomie a Asturie se stalo oporou levicového hnutí ve Španělsku (ozbrojené povstání 1934; po tuhém odporu dobyta generálem Franciso Franco v letech 1936 - 1937 ) - Po pádu Francisco Franco diktatura režimu a obnovení demokracie ve Španělsku získala Asturie roku 1978 rozsáhlou autonomii; což což bylo - ledna'>11 - ledna 1982 potvrzeno schválením jejího autonomního statutu -Současně se získáním autonomie byla provincie Oviedo přejmenována na provincii Asturii.


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku