Bretonština (příbuzný kazyk s kornštinou) - periodická tabulka v  bretonštině Welština (příbuzný kazyk s kornštinou) - periodická tabulka ve welštině Periodické tabulky v angličtině Scots . periodická tabulka ve skotstine (autor: Sandy Fleming ) Wales . periodická tabulka ve welštině Skotsko  . periodická tabulka ve skotské galštině Irské periodické tabulky Manstina - Manx Gaelic -  Periodicka tabulka v manstine (pouzivany na osrove Man - soucast Velke Britanie) Jerriais -  periodicka tabulka v jazyku jerriais (pouzivany na ostrove Jersey, ktery je soucasti Velke Britanie) Guernsey -  periodicka tabulka v jazyku Dgernésiais (pouzivany na ostrove Guernsey, ktery je soucasti Velke Britanie) Sark -  periodicka tabulka v Sarkske francoustine (pouzivany na ostrove Sark, ktery je soucasti Normanskych ostrovu nalezicich Velke Britanie)


  Y YY YYY YV V VY VYY VYYY
1 1 H
HYDROJYN

(hydrogen)
Cornwall Tabel Periodek an Elvennow (Cornish - kornština)
Kompletní názvosloví dodal pan Michael Everson
2 He
HELYUM
2 3 Li
LITHYUM
4 Be
BERYLLYUM
5 B
BORON
6 C
GLOW
(carbon)
7 N
NYTROJYN
(nitrogen)
8 O
OXYJYN

(oxygen)
9 F
CANYN

(fluoryn)
PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku
code: Central Europe
10 Ne
NEON
3 11 Na
SODYUM
(natrium)
12 Mg
MAGNESYUM
13 Al
ALUMYNYUM
14 S
SILYCON
audio P
BERLEWEN
(fosforus)
audio S
LOSKVEN
(sulfur)
17 Cl
CHLORYN
18 Ar
ARGON
4 19 K
CALYUM
(potassyum)
20 Ca
CALGH
(calcyum)
21 Sc
SCANDYUM
22 Ti
TYTANIUM
23 V
VANADYUM
24 Cr
CHROMYUM
25 Mn
MANGANYS
26 Fe
HORN
27 Co
COBALT
audio Ni
NYCKEL
29 Cu
COBER
30 Zn
SYNK
31 Ga
GALLYUM
32 Ge
JERMANYUM
33 As
ORPYMENT
(arsenyk)
34 Se
SELENYUM
35 Br
BROMYN
  36 Kr
CRYPTON
5 37 Rb
RUBYDYUM
38 Sr
STRONTYUM
39 Y
YTTRYUM
40 Zr
SIRCONYUM
41 Nb
NIOBYUM
42 Mo
MOLYBDENUM
43 Tc
TECHNETYUM
44 Ru
RUTHENYUM
45 Rh
RODYUM
46 Pd
PALLADYUM
audio Ag
ARHANS
48 Cd
CADMYUM
49 Yn
EYNDYUM
audio Sn
STEN
51 Sb
ANTYMONY
52 Te
TELLYRYUM
53 Y
IODYN
  54 Xe
SENON
6 55 Cs
CESYUM
56 Ba
BARYUM
57-71*
La-Lu
72 Hf
HAFNYUM
73 Ta
TANTALUM
74 W
POSVEN
(tungsten)
75 Re
RENYUM
76 Os
OSMYUM
77 Yr
IRYDYUM
78 Pt
PLATYNUM
audio Au
OWR
80 Hg
ARHANS BEW
81 Tl
THALLYUM
82 Pb
PLOM
83 BY
BYSMUTH
84 Po
POLONYUM
85 At
ASTATYN
  86 Rn
RADON
7 87 Fr
FRANCYUM
88 Ra
RADYUM
89-103**
Ac-Lr
104 Rf
RUTHEFORDYUM
105 Db
DUBNYUM
106 Sg
SEABORGYUM
107 Bh
BOHRYUM
108 Hs
HASSYUM
109 Mt
MEYTNERYUM
 

* *

6 57 La
LANTANUM
58 Ce
CERYUM
59 Pr
PRASEODYMYUM
60 Nd
NEODYMYUM
61 Pm
PROMETHYUM
62 Sm
SAMARYUM
63 Eu
EWROPYUM
64 Gd
GADOLYNYUM
6 65 Tb
TERBYUM
66 Dy
DYSPROSYUM
67 Ho
HOLMYUM
68 Er
ERBYUM
69 Tm
THULYUM
70 Yb
YTTERBYUM
71 Lu
LUTECYUM

**

7 89
Ac
ACTINYUM
90
Th
THORYUM
91
Pa
PROTACTINYUM
92
U
URANYUM
93
Np
NEPTUNYUM
94
Pu
PLUTONYUM
95
Am
AMERICYUM
96
Cm
CURYUM
7 97
Bk
BERKELYUM
98
Cf
CALIFORNYUM
99
Es
EINSTEINYUM
100
Fm
FERMYUM
101
Md
MENDELEVYUM
102
No
NOBELYUM
103
Lr
LAWRENCYUM

Cornwall Cornwall   Kornština (kornsky Kernowek či Kernewek) je keltský britanský jazyk. V novověku vymřela, v posledním století však dochází k jejímu pozvolnému znovuoživení. Kornštinou se stále více hovoří na území britského Cornwallu; ten byl znám v raném středověku též jako Západní Wales (v překladu z tehdejší angličtiny "[země] západních cizinců"). Počet mluvčích nebyl nikdy příliš vysoký; odhaduje se, že i v období nejvyššího používání ve 13. století ji nepoužívalo více než 40 tisíc Cornwallanů, čili asi 80 % tehdejší populace poloostrova. Hlavní rána pro jazyk přišla v polovině 16. století po masakru Cornwallanů, kteří povstali na protest proti násilnému zavedení anglické Knihy společných modliteb (Book of Common Prayer). Angličtina v bohoslužbě, spolu se značně sníženým stavem kornsky hovořících obyvatel, se ukázala jako zásadní bod obratu. Kornština vymřela v pozdním 18. století, ačkoli někteří mluvčí s omezenou znalostí jazyka přežili až do 19. století. Ve 20. století se však díky intenzivním snahám kornštinu podařilo oživit a počet mluvčích je dnes odhadován na téměř 10 000, skutečně plynně kornsky hovořilo v roce 2008 na dva tisíce Cornwallanů a růstový trend pokračuje. Je zajímavé, že proces návratu kornštiny, na rozdíl od manštiny či irštiny nepodporované státními institucemi, dosahuje viditelných úspěchů.

Kornština sdílí více než 80 % slovní zásoby s bretonštinou a 75 % s velštinou, přičemž s prvně jmenovaným jazykem sdílí nejvíce znaků.

Přestože byl počet uživatelů kornštiny vždy omezený, bylo v tomto jazyce napsáno v průběhu středověku mnoho originálních děl. Příkladem může být Beunans Meriasek (Životopis sv. Meriaska) z roku 1504 či Ordinalia (cca r. 1400) mající v originále 9 000 řádek textu.