Click for Abkhaz Periodic Table in [Cyrillic script 1862 - 1892][Cyrillic script 1892 - 1926][Latin script 1926 - 1928][Cyrillic script 1928 - 1938][Georgian script 1938-1954][Cyrillic script 1954 - ...]

Abkhazian language
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 6B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H_аводород

Abkhaz Periodic Table of the Elements Periodická tabulka v abchazštině (1954 - ...)
Aпериодикатә aсистема / Aелементқәа рпериодикатә система

He
агели
Li
алити
Be
аберилли

Links to Abkhaz website

B
абор
C_ауглерод
арацәари
N_азот
O_акислород
F
афтор
Ne
анеон
Na
анатри
Mg
амагни
Al
алиумини
Si_акремни
ашьанҵари
P
афосфор
S
Cl
ахлор
Ar
аргон
K
акали
Ca
акалци
Sc
асканди
Ti
атытан
V
аванади
Cr
ахром
Mn
Fe
аиха
Co
акобалт
Ni
аникель
Cu
Zn
ацинк
Ga
агалли
Ge
агермани
As
Se
аселен
Br
абром
Kr
акрыптон
Rb
арубиди
Sr
астронци
Y
аиттри
Zr
ацыркони
Nb
аниоби
Mo
амолибден
Tc
атеқнеци
Ru
арутени
Rh
ароди
Pd
апаллади
Ag_аразны
Cd
акадми
In
аинди
Sn
акалеи
Sb_астиби
асурьма
Te
ателлур
I
аиод
Xe
ақсенон
Cs
ацези
Ba
абари
La
алантан
Hf
аҕафни
Ta
атантал
W
авольфрам
Re
арени
Os
аосми
Ir
аириди
Pt
аплатина
Au
ахьы
Hg
аџьуа
Tl
аталли
Pb
Bi
ависмут
Po
аполони
At
астат
Rn
арадон

Fr
афранци

Ra
аради
Ac
актини
Rf
арезерфорди
Db
адубни
Sg
асиборги
Bh
абори
Hs
ахасси
Mt
амеитнери
Ds
адармштадти
Rg
арионтгени
Cn
акоперныци
  Fl
афлерови
  Lv
алывермори
   

Click for Periodic Table in: Abaza Language, Adyghe Language

Алантаноидқәа Ce
ацери
Pr
апразеодим
Nd
анеодим
Pm
апромети
Sm
асамари
Eu
аеуропи
Gd
агадолини
Tb
атерби
Dy
адиспрози
Ho
аҕолми
Er
аерби
Tm
атули
Yb
аиттерби
Lu
алиутеци
Актиноидқәа Th
аҭори
Pa
апротоактини
U
ауран
Np
анептуни
Pu
аплутони
Am
америци
Cm
акиури
Bk
аберкли
Cf
акалифорни
Es
аеинштеини
Fm
аферми
Md
аменделеви
No
анобели
Lr
алоуренси

Základní zdroj: Русско-aбхазский словарь (1964) [Click for old table]


Abcházština používá od roku 1862 přizpůsobenou cyrilici. První abecedou byla cyrilice se 37 znaky, vyvinutá baronem Peterem von Uslar. V roce 1909 byla používána cyrilice o 55 písmenech, mezi lety 1926 a 1928 pak latinka o 72 písmenech vyvinutá gruzínským lingvistou Nikolajem MarremGruzínská abeceda byla uvedena v roce 1938, po Stalinově smrti však snahy o abchazskou nezávislost vedly v roce 1954 ke znovuzavedení současné abecedy, postavené na cyrlici vyvinuté v roce 1892 Dmitrijem Guljou a Konstantinem Machavarianim, jež byla dále upravena v roce 1909 Aleksejem Čočuou.


Periodic Table in [Abaza][Abkhaz][Adyghe][Kabardian][Karachay][Ubykh] language


Abkhaz language Abkhaz - Russian dictionary
Abkhazia Abkhazia
Abkhazia

Abkhazia

Abcházie
Autonomní republika při východním pobřeží Černého moře. Od starověku bylo toto území spjato s gruzínskými dějinami, od 19. století spolu s Gruzií součástí Ruska . Po ruské revoluci 1917 bylo území Abcházie opět součástí Gruzie, roku 1921 zde byla vyhlášena nezávislá sovětská republika, která se ještě téhož roku stala součástí sovětské Gruzie (od roku 1931 se statutem autonomní republiky). Po rozpadu SSSR roku 1991 zesílilo abcházské separatistické hnutí a republika oficiálně deklarovala svou nezávislost na Gruzii. Občanská válka doprovázená exodem Gruzínců trvala do konce roku 1993. V roce 1994 byla podepsána gruzínsko-abchazská dohoda o příměří a později v Moskvě dohoda o rozmístění mírových sil SNS v nárazníkovém 24 km širokém pásmu mezi Gruzií a Abcházií. Koncem roku vstoupila v platnost nová ústava, která Abcházii definuje jako suverénní právní stát a subjekt mezinárodního práva.


Click for Au/Ag/Cu/Fe/Pb in Caucasus languages


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku