sl

Slovenian
» Alphabetical list
» Windows-1250 encoded list
» Introduction
» Periodical table
» Other languages

 1. Vodik
 2. Helij
 3. Litij
 4. Berilij
 5. Bor
 6. Ogljik
 7. Dušik
 8. Kisik
 9. Fluor
 10. Neon
 11. Natrij
 12. Magnezij
 13. Aluminij
 14. Silicij
 15. Fosfor
 16. Žveplo
 17. Klor
 18. Argon
 19. Kalij
 20. Kalcij
 21. Skandij
 22. Titan
 23. Vanadij
 24. Krom
 25. Mangan
 26. Železo
 27. Kobalt
 28. Nikelj
 29. Baker
 30. Cink
 31. Galij
 32. Germanij
 33. Arzen
 34. Selen
 35. Brom
 36. Kripton
 37. Rubidij
 38. Stroncij
 39. Itrij
 40. Cirkonij
 41. Niobij
 42. Molibden
 43. Tehnecij
 44. Rutenij
 45. Rodij
 46. Paladij
 47. Srebro
 48. Kadmij
 49. Indij
 50. Kositer
 51. Antimon
 52. Telur
 53. Jod
 54. Ksenon
 55. Cezij
 56. Barij
 57. Lantan
 58. Cerij
 59. Prazeodim
 60. Neodim
 61. Prometij
 62. Samarij
 63. Evropij
 64. Gadolinij
 65. Terbij
 66. Disprozij
 67. Holmij
 68. Erbij
 69. Tulij
 70. Iterbij
 71. Lutecij
 72. Hafnij
 73. Tantal
 74. Volfram
 75. Renij
 76. Osmij
 77. Iridij
 78. Platina
 79. Zlato
 80. Živo srebro
 81. Talij
 82. Svinec
 83. Bizmut
 84. Polonij
 85. Astat
 86. Radon
 87. Francij
 88. Radij
 89. Aktinij
 90. Torij
 91. Protaktinij
 92. Uran
 93. Neptunij
 94. Plutonij
 95. Americij
 96. Kirij
 97. Berkelij
 98. Kalifornij
 99. Ajnštajnij
 100. Fermij
 101. Mendelevij
 102. Nobelij
 103. Lavrencij

104105106107108109
110-118
Source: Periodni sistem elementov - Razporeditev elementov po imenu. Thanks to Jef Braekmans (accessed 24 April 2000).

Out of the frame?
Click here.