01.11.2004 00:08:38
Pojmy v termochemii

Q [kJ] Qm [kJ.mol-1] reakční teplo (resp. molární reakční teplo)  
U [kJ] Um [kJ.mol-1] vnitřní energie (resp. molární vnitřní energie)  
DU [kJ] DUm [kJ.mol-1] reakční teplo - tepelné zabarvení (resp. molární reakční teplo) za konstantního objemu DU = Qv
H [kJ] Hm [kJ.mol-1] enthalpie - tepelný obsah (resp. molární tepelný obsah)  
DH [kJ] DHm [kJ.mol-1] reakční enthalpie = reakční teplo - tepelné zabarvení (resp. molární tepelný obsah) za konstantního tlaku DH = Qp
  Qp = DU + pDV = DH  
exotermní reakce: DH, DU < 0 Tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je nižší než reaktantů (rozdíl je uvolňován do okolí)
endotermní reakce: DH, DU > 0 Tepelný obsah (vnitřní energie) produktů je vyšší než reaktantů (rozdíl je odebírán z okolí)
H0f [kJ.mol-1] standartní molární slučovací enthalpie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa]  
H0c [kJ.mol-1] standartní molární spalná enthalpie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa]  
H0D [kJ.mol-1] standartní molární disociační energie [při 250C (298,15K) a tlaku 101 325 Pa]  
G [kJ] Gm [kJ.mol-1] Gibbsova energie (resp. molární Gibbsova energie)  
A [kJ] Am [kJ.mol-1] Helmholtzova energie (resp. molární Helmholtzova energie)  
  S [kJ.mol-1.K-1] entropie (resp. molární entropie na stupeň kelvina)  
  A = U - TS DA = DU - TDS  
  G = A + pV DG = DH - TDS G = H -TS

[termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi]

[nahoru][termochemie][fyzikální chemie][go home]