VLASTNOSTI PLYNU

Parametr

jednotky

Zemní plyn

Propan

Butan

Spalné teplo plynu

MJ.m-3

37,69

95,50

125,72

Výhřevnost

MJ.m-3

33,92

87,86

116,02

Množství spal.vzduchu

M3.m-3

9,56

24,30

32,09

Teplota plamene

St. C

1957

1980

1970

Zápalná teplota

St. C

537

470

372

Meze výbušnosti

% obj.

4,4-17,0

1,7-10,9

1,4-9,3

Meze om.detonace-smis se vzduchem

 

% obj.

6,3-14,0

2,57-7,37

1,98-6,18