18.02.2006 14:13:35
Daniel Gabriel Fahrenheit
(14. 5. 1686 - 16. 9. 1736)

Daniel Gabriel Fahrenheit Daniel Gabriel Fahrenheit se narodil 14. května 1686. Pocházel z německé rodiny usazené v Gdaňsku. Fahrenheit byl samoukem. V roce 1701 se usadil v Amsterodamu.

Fyzikální přístroje

Daniel Gabriel Fahrenheit zhotovoval různé fyzikální přístroje (především meteorologické tlakoměry a teploměry). V tomtéž roce začal cestovat Fahrenheit po Evropě, kde se setkával s vědci a výrobci přístrojů. V roce 1717 založil v Amsterodamu obchod a setrval zde po zbytek svého života.

Rtuťový teploměr

Poté co v roce 1709 sestrojil Fahrenheit lihový teploměr sestrojil v roce 1714 Fahrenheit i svůj první rtuťový teploměr, který byl přesnější (rtuť má nižší teplotní roztažnost). Teploměr se mohl také používat pro větší rozsah teplot - Fahrenheit se snažil najít vhodnou teplotní stupnici pro běžná měření teplot, které se vyskytují na Zemi (např. meteorologická měření).

Fahrenheitova teplotní stupnice

Fahrenheitova teplotní stupnice

Pro svou teplotní stupnici stanovil Fahrenheit tyto referenční body:

  • 96° F - teplota zdravého lidského těla
  • 0° F - teplota eutektické směsi ledu, vody a salmiaku.

Stupnici mezi referenčními body Fahrenheit rozdělil dvakrát po 12 dílech a každý z nich na 4 dílky - stupně.Původně odpovídalo 30° F teplotě tání ledu a 90° F normální teplotě lidského těla. Referenční teploty byly později změněny na 32° F (tání ledu) a 96° F (teplota lidského těla). Teplota 90° F ani  totiž odpovídá 32,2° C a to není příliš "zdravé tělo". Později byla tato teplota díky přesnějšímu měření posunuta na 98,6° F.

Daniel Gabriel Fahrenheit Uznávaný Fahrenheit

Fahrenheit byl zvolen členem londýnské Královské společnosti. Fahrenheitova teplotní stupnice se používá dodnes hlavně v USA.

Daniel Gabriel Fahrenheit zemřel 16. září 1736 v Amsterodamu.


[nahoru][teplotní stupnice][termochemie][fyzikální chemie][go home]
Hlavní stránka