23.11.2009 18:08:09
Teplotní stupnice
[Celsiova][Fahrenheitova][Réaumurova][Kelvinova][Rankinova]

Anders Celsius - kliknutím k jeho teplotní stupnici a životopisu Daniel Gabriel Fahrenheit - kliknutím k jeho teplotní stupnici a životopisu René-Antoine Ferchault de Réaumur - kliknutím k jeho teplotní stupnici a životopisu Lord Kelvin Thomson - kliknutím k životopisu a fotografické galerii William John Macquorn Rankine - kliknutím k jeho teplotní stupnici a životopisu
Celsius Fahrenheit Réaumur Kelvin Rankine

Kelvin
[K]
Celsius
[°C]
Fahrenheit
[°F]
Rankine
[°R]
Reaumur
[°R]
0 -273,15 -459,67 0 -218,15
255,37 -17,77 0 459,67 -14,22
273,15 0 32 491,67 0
373,15 100 212 671,67 80

 

Výpočet
vzorec, podle kterého se vypočítá hodnota dané jednotky. Proměnnou je hodnota základní jednotka (1. jednotka v seznamu) tedy teplota v Kelvinech – T(K). Například teplota ve stupních Celsia se určí jako rozdíl teploty v Kelvinech a 273,15 (tj. 100 K = -173,15 °C).
Převodní tabulky pro výpočet absolutní hodnoty teploty:
Kelvin K = T(K) Kelvin je 273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody. Kelvin patří mezi základní jednotky SI. Touto jednotkou se stal Kelvin (skotský matematik a fyzik W. Thomson lord Kelvin 1824-1907) na XIII. generální konferenci pro míry a váhy v roce 1967.
stupeň Celsia °C T(C) = T(K) - 273,15 Celsiův stupeň je vedlejší jednotka soustavy SI pro teplotu. V roce 1742 ve Švédsku astronom Anders Celsius (1701-1744) použil pro tuhnutí vody 100 stupňů a pro var vody 0 stupňů. Stupnici rozdělil na 100 dílů. Jeho stupnice byla později otočena.
stupeň Fahrenheita °F T(F) = 1,8 × (T(K) - 273,15) + 32 Používá se především v anglosaských zemích (hlavně v USA). Daniel Gabgiel Fahrenheit (1686-1736) zavedl pro 0 teplotu eutektické směsi ledu, vody a salmiaku. Jako horní teplotu užil teplotu zdravého člověka a označil ji číslem 96. Vše rozdělil dvakrát po 12 dílech a každý z nich na 4 dílky - stupně.
Rankinův stupeň °R T(Ra) = 1,8 × T(K) Stupnici navrhl skotský inženýr William John Macquorn Rankine v roce 1859.
Réaumurův stupeň °R T(Re) = 0,8 × (T(K) - 273,15) V roce 1730 ve Francii sestavil René Antoine Ferchault de Réaumur první lihový teploměr. Teplotu tání vody umístil na 0 a jako 80 stupňů dal teplotu varu lihu (později u rtuťových teploměrů číslo 80 odpovídalo teplotě varu vody).

Legenda

Další převody absolutní hodnoty teploty

Převody absolutní hodnoty teploty uvádím pro nejčastěji používané jednotky teploty.

Převod ze stupňů Celsia

Kelvin
T(K) = T(C) + 273,15
Stupeň Fahrenheita
T(F) = 1,8 × T(C) + 32
Rankinův stupeň
T(Ra) = 1,8 × (T(C) + 273,15)
Réaumurův stupeň
T(Re) = 0,8 × T(C)

Převod ze stupňů Fahrenheita

Kelvin
T(K) = (T(F) - 32) / 1,8 + 273,15
Stupeň Celsia
T(C) = (T(F) - 32) / 1,8

Převod ze stupňů Rankina

Kelvin
T(K) = T(Ra)  / 1,8
Stupeň Celsia
T(C) = T(Ra) / 1,8 + 273,15

Převod ze stupňů Réaumura

Kelvin
T(K) = 1,25 × T(Re) + 273,15
Stupeň Celsia
T(C) = 1,25 × T(Re)

Odkazy o teplotních stupnicích odjinud - z Quida, z Národního technického muzea

Externí applet: Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul plynů v závislosti na teplotě v balónu[termochemie][termochemické zákony][slučovací teplo][spalné teplo][vazebná energie][rozpouštěcí a zřeďovací teplo][chladící směsi]


Go home