Alexander Parkes (29.12.1813 - 29.6.1890) Leo Hendrik Baekeland (14.11.1863 - 23.2.1944)

03.04.2005 20:06:55
Teorie polymerů vzniklých polykondenzací

Wallace Hume Carothers - objevitel nylonu 66 Otto Wichterle  - objevitel silonu 6

Polykondenzace je mnohonásobná reakce, která má adičně-eliminační charakter. Při polykondenzaci vznikají vedlejší produkty. Příklady jsou například výroby polesterů, polyamidů a pryskyřic.

vzniklé polymerací vzniklé polykondenzací vzniklé polyadicí
názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy názvosloví, reakční mechanismy

nahoru , polymery vzniklé polykondenzací, polymery, organická chemie

Go home