27.03.2005 19:44:40
Polyamid 66 nylon
Wallace Hume Carothers - po kliknutí informace o objevu nylonu
Schématický zápis:
n + n
 
           
- 2 n H2O
       
Podrobný zápis:
Zásluhou větší elektronegativity na kyslíku v oxo skupině se k němu přesouvá elektronová hustota ( částečný náboj delta plus).Volný elektronový pár na dusíku se jako nukleofilní činidlo napojuje na částečně kladně nabitý uhlík.Kladný náboj vzniká na dusíku a záporný na kyslíku (reakce probíhá oboustranně).
Odpojují se vodíkové kationty z dusíků i hydroxidové z uhlíků. Navzájem se spojují ve vodu(reakce probíhá oboustranně).
 
           
  - 2 H2O
       

[nahoru][polymery vzniklé polykondenzací][polymery][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku