24.02.2002 16:57:24

Močovinoformaldehydové pryskyřice
druhá část mechanismem Sn2

Schématický zápis
n + 2n
         
    - 2n H2O
Podrobný zápis
Zásluhou větší elektronegativity na kyslíkách v oxo skupinách formaldehydu se k nim přesouvají elektronové hustoty (částečný náboj delta minus). Přenosy nábojů navíc podporují volné elektronové páry na dusíkách jako nukleofilní činidla a na uhlík se napojují. Po napojení vznikají na dusíkách náboje kladné, na kyslíkách záporná. Proto se od dusíků odtrhávají vodíkové kationty a přesouvají se na kyslíky. Vzniká dimethylolmočovina.
 
 
 
 
Dále pokračuje reakce mechanismem nukleofilní substituce. Zde je znázorněn mechanismus Sn2 (klik na Sn1)(zde klik na Sn2 u halogenderivátů).Od uhlíků se postupně odpojují hydroxidové skupiny a zároveň se napojují jako nukleofilní činidla svými volnými elektronovými páry (zde omylem nejsou vyznačeny, sorry) atomy dusíku. Vzniká polymerní karbokation, který se zbavuje vodíkových kationtů na dusíkách a vzniká polymer močovinoformaldehydová pryskyřice.
         
    - 2n OH-
         
    -2 n H+

[nahoru][polymery vzniklé polykondenzací][polymery][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku