03.04.2016 03:41:38
Hmotozpyt čili lučba

1834 - 1839

Josef Jakub Jungmann (klikni)

wodjk

Jungmannova periodická tabulka sestawená dle "Slownjk česko-německý"

sladjk Tato tabulka na samostatné stránce je zde bořjk uhljk dusjk kysljk
sodjk hořčjk hlinjk kostjk sjra
sira
soljk
wápnjk   chasonjk wandjk barwjk železo ďasjk pochwistjk měď zinek     siťanjk lunjk wtožjk
  strontjk ytřjk cirkonjk tantaljk žestjk     ruměnjk paladjk střjbro ladjk   cjn
ceyn
surmjk
  merotjk       wonjk platjk zlato rtut
žiwé_střjbro
  olowo wyzmut
bismut
   
Pozn.: varianty: wyzmut, wizmut, wismut, bismut, bizmut
  žiwenjk                          
      nebesnjk                      

Josef Jungmann úzce spolupracuje se Swatoplukem Preslem. Názvosloví chemických prvků "Slownjku" je uváděno s odkazy na Presla (především na "Lučbu" zroku 1828, ale i na "Rostlináře" z roku 1820 a "Krok" z roku 1821 a také na "Nerostopis čili Mineralogii" z roku 1937).
Jungmann upustil ve "slownjku" (ve shodě s Dobrovského gramatikou) od psaní ypsilonu po s/z.
Jsou zde uvedeny názvy celkem 53 prvků (oproti dřívějším 52), neboť se objevuje název nového prvku wandjk (objeven v roce 1830).
Ve "Slownjku" je uveden "wralek" a "rtut" (názvy "wraljk" a "rtuť" jsou však zachovány jako další možnost, u rtuti jsou navíc uvedeny i možnosti "rdut" a "tuť" a také "žiwé střjbro").
"Prwek" "těžjk" dostává variantu "chwořjk", "zemnjk variantu "zemjk" a u "duzjku" Jungmann zvažuje variantu "dužjk".
Jungmann připouští i starší Preslovy varianty pro "kazjk" ("tekutjk") "křemjk" ("oblázjk"), "drasljk" ("drsljk"), "chaluzjk" ("řasjk") a "germjk" ("germenjk").
"Cjn" má varianty názvu "ceyn" a "cayn".
Tantal a niob byly stále považovány za jeden prvek (tantaljk).


Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home