V
vodík
Česká periodická tabulka sestavená dle značek a názvů z poloviny 19. století (skutečnou tabulku sestavil až v roce 1869 Mendělejev, Amerling sestavil "pouze" předchůdce Beketovovy řady - klikni)
Jp
japík
Sld
sladík
  Bl
bledník
U
uhlík
D
dusík
K
kyslík
Ka
kazík
Sd
sodík

hořčík
  H
hliník

křemík
Ko
kostík
S
síra
Sl
solík
Dr
draslík
Vp
vápník
  Ti
chasoník
Vd
vandík
Bv
barvík
Bu
buřík
Žl
železo
Da
ďasík
Bn
broník
Md
měď
Zn
zynek
    Ot
otrušík
Se
švábel
Br
brudík
  Sr
strontík
Y
ytřík
Ll
lalík
Nb
niobík
Mo
žestík
  Rs
rusík
Ru
ruměník
Pd
paladík

stříbro
Ld
ladík
  C
cín
Sb
strabík
Te
župel
Ch
řasík
  Mr
merotík
La
skrytík
  Zd
zdořík
W
těžík
  Os
woník
Dz
duzík
Pl
platík
Zl
zlato
Rt
rtuť
  Ol
olovo
Kl
kalík
   
 
  Ce
živeník
Dv
dvojmocík
        T
terbík
    E
erbík
     
  T
tořík
  U
nebesník
                     
J. S. Presl:
na šedivém podkladu prvky, jejichž názvy se ujaly
na žlutém podkladu prvky, jejichž názvy se neujaly
Karel Slavoj Amerling: na modrém podkl. prvky, jejichž názvy se neujaly

[názvosloví anorganické chemie][názvosloví organické chemie]["Amerlingova řada"]


Porovnání současného názvosloví prvků s názvoslovím českých národních buditelů
současnost v době národního obrození
značky názvy starší název Presl značky Amerling typ prvku
O kyslík   kyslík K   I.Čeleď
prvkové svěživí aneb živoční
(živok značí rostlinu i zvíře, poněvadž hlavní jsou podstatou rostlin a zvířat, ježto se organy vyznamenávají)
H vodík   vodík V  
N dusík   dusík D  
C uhlík   uhlík U  
F fluor   kazík Ka   II.Čeleď
prvkové švub aneb švubíci (těžký, dusný, opar dadoucí) tím památné, že buď jsou plyny, buď že rády v plyny a páry se mění.
Cl chlor   solík Sl  
Br brom     Br brudík
I jod   chaluzík Ch řasík
B bor   bledník Bl   III.Čeleď
prvkové sklo dadoucí aneb skliví
Si křemík   křemík  
S síra síra   S   IV.Čeleď
prvkové k síře podobní aneb siřiví
Se selen   luník Se švábel
Te tellur   zemník Te župel
P fosfor   kostík Ko   V.Čeleď
prvkové jedovatí otravující aneb otrušiví
As arsen   síťaník Ot otrušík
Sb antimon     Sb strabík
Bi bismut   kalík Kl   VI.Čeleď
kovové olovití snadno rozlévající se
Hg rtuť rtuť (živé stříbro)   Rt  
Pb olovo olovo   Ol  
Cd kadmium   ladík Ld  
Zn zinek zynek   Zn  
Sn cín cín   C  
Cu měď měď   Md   VII.Čeleď
kovové barvovití

pelopík byl považován za nový prvek,
později se ukázalo, že se jedná o niob

Ti titan     Ti (Chs) chasoník
Cr chrom   barvík Bv  
Ta tantal   tantalík Zd zdořík
W wolfram   těžík W (Chv) chvořík
Mo molybden   žestík Mo (Žs)  
V vanad     Vd (V) vandík
U uran   nebesník U (N)  
N niob   kolumbík Nb (N) niobík
        P(Pp) pelopík
Mn mangan   buřík Bu jermík VIII.Čeleď
kovové zvláště magetnost podržující
Fe železo železo   Žl  
Co kobalt   ďasík Da  
Ni nikl   pochvistík Bn broník
Ag stříbro stříbro     IX.Čeleď
vrcholové kovové aneb lépokovy
Au zlato zlato   Zl  
Pd palladium   paladík Pd  
Pt platina   platík Pl  
Ru ruthenium     Rs (Ru) rusík
Rh rhodium     Ru (R) ruměník
Ir iridium     Dz duzík
Os osmium   woník Os (Vo) voník
Li lithium     Jp japík X.Čeleď
prvkové alkaliční čili žíravní
Na sodík   sodík Sd  
K draslík   draslík Dr  
Mg hořčík   hořčík  
Ca vápník   vápník Vp  
Sr stroncium   strontík Sr  
Ba baryum   merotík Mr  
Al hliník   hliník H  
Be beryllium   sladík Sld (G)   XI.Čeleď
prvkové trupelicí aneb trupelíci

nořík byl omylem považován
za nový prvek obsažený v zirkonu
(cirkonu), později se ukázalo,že neexistuje
didymium byla vlastně směs Nd a Pm
nepodařilo se mi zjistit,
co měl představovat věmočík

Zr zirkonium   cirkoník Ll lalík
        N nořík
Y yttrium     Y ytřík
Tb terbium     T terbík
Er erbium     E erbík
Th thorium     T tořík
Nd
Pr
neodym +
praseodym
    Dv (D) dvojmocík
        (Eu) věmočík

 

Originální sestavení prvků do "Amerlingovy řady".
Pro vysvětlení, co vypovídala a jak se z tohoto mlunního pořadí prvků daly sestavovat sloučeniny, klikni

Amerlingova řada

Pokračovatel v názvoslovné tvorbě Vojtěch Šafařík
Vojtěch Šafařík - klikni pro další informace


[české názvy prvků (1852)][názvosloví anorganické chemie 1852][názvosloví organické chemie 1852]["Amerlingova řada" (1852)][české názvy prvků (1946)][archaické latinské názvosloví][triviální názvy][historie chemie][go home]
Go home