02.04.2016 12:21:20

1821
Krok

Jan Swatopluk Presl V tomto spisu psaném latinkou přejmenovává Jan Swatopluk Presl "oblázjk" na "křemjk" (který si název uchoval dodnes), "fosfor" na "kostjk", "arsenjk" na "siťanjk", uvádí nově "tjhotjk" (wolfram) a "strontjk". "Sjra" je zde psána krátce "sira". Poprvé zde také dostává chemie český název "lučba" (PDF 140 až 152, ale i PDF od 91, 128, 437)

wodjk

str 138  v PDF 140str 146  v PDF 148str 149  v PDF 151

_______ _______ Tato neúplná tabulka na samostatné stránce je zde bořjk uhljk dusjk kysljk  
sodjk hořčjk hlinjk křemjk kostjk sira soljk
drsljk wápnjk   chasonjk   barwjk germenjk železo ďasjk pochwistjk měď zinek     siťanjk    
_______ strontjk                 střjbro     cjn     chaluzjk
  merotjk     tjhotjk       platjk zlato rtuť   olowo      

Na bílém podkladu prvky s názvy převzatými historickými, na šedivém prvky, jejichž názvy (v pravopise po roce 1849) platí dodnes

                             
      nebesnjk                      

Upozornění: Do roku roku 1843 (kdy zavedl Pavel Josef Šafařík tzv. opravu skladnou) se psalo mj. "í" jako "j" a "j" jako "g" (někdy "y"), "g" jako "ğ"; "v" se psalo jako "w" do roku 1849.   Ve fraktuře se psalo uprostřed slov "š" jako "ss" .


"

Lucba / kliknutim k historickym tabulkam PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home