Fajans, Kasimir (1887-1975)
Pa - 1913 - Kasimir Fajans (27.5.1875 -18.5.1975) - fotka z roku 1966    
Kasimir Fajans, v Polsku narozený americký chemik, který vykonal průkopnické práce ohledně radioaktivity a izotopů. Také vytvořil pravidla, která pomáhají vysvětlit valence a chemickou vazbu.
Fajans se narodil ve Varšavě a studoval v Lipsku, Heidelbergu, Curichu a Manchesteru. V letech 1911-35 pracoval v Německu jako ředitel Mnichovského ústavu fyzikální chemie. V roce 1936 emigroval do USA, kde se stal profesorem na univerzitě v Michiganu..
V roce 1913 Fajans vypracoval současně, ale nezávisle s
Frederickem Soddy teorii izotopů (Fajans-Soddyho posunová pravidla). Toho využíval při vysvětlování rozpadu uranu-238, kdy se vysláním nedříve alfa částice a pak dvě bety částice, produkuje nový uranový izotop o čtyři jednotky hmotnosti lehčí: uran-234.
V anorganické chemii Fajans formuloval dvě pravidla pro úhlopříčnou podobnost mezi prvky v periodické tabulce v závislosti na podmínkách snadnosti tvoření kovalentních a iontových vazeb. První pravidlo říká, že vazba je tím pravděpodobnější čím jsou větší rozdíly elektronegativit. Druhé pravidlo říká, že iontové vazby jsou zvýhodněné velkými kationty a malými anionty.
Fajans také využíval radioaktivitu k posuzování stáří nerostů.