08.05.2000 23:57:50

Názvosloví komplexních solí
s komplexním aniontem i kationtem

XVII.A

Určete vzorce:
přehled ligandů předpony vyjadřující počet podrobně
arabské a římské číslice předpony vyjadřující násobky názvy
komplexní kationty 3 komplexní anionty 14 vzorce metodika
1. tetrachloroplatnatan tetraamminplatnatý
2. hexakyanoželezitan hexaaquachromitý

přehled ligandů , komplexní anionty, komplexní kationty, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, go home