15.05.2000 20:24:21

Metodika názvosloví

thiosloučenin a sloučenin thionanů

XIII.D

Metodika

kdy psát arabské a kdy římské číslice předpony vyjadřující počet
vzorce názvy podrobně metodika thioanionty 13 kationty 1 kationty 2
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i thiosoli a sloučeniny thionanů jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Základem k sestavení vzorce je znalost tvorby příslušných kationtů a aniontů  
2. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a anion L (obsahuje thioskupinu nebo thionan) s oxidačním číslem -y. M+xL-y
3. Jelikož, jak již řečeno úvodem, výsledné oxidační číslo solí je rovno nule, používá se jednoduché křížové pravidlem, kde se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -y
   
y   x
5. Pokud není uvedeno jinak, jsou vůči sobě ionty v nejmenších možných slučovacích poměrech. To znamená, že pokud se najde u koeficietů společný dělitel, krátí se jím koeficienty u iontů.  

kationty 1,kationty 2, thioanionty 13, nahoru , slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home