20.04.2003 21:04:52

Metodika názvosloví sloučenin

(s dvěma různými centrálními anionty)

XI.a D var.A

Metodika

vzorce s počtem atomů kationtu názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet psaní arabských a římských číslic
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i sloučniny s dvěma různými centrálními atomy jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1. Obecně kation označíme M s oxidačním číslem +x a jejich počet p, centrální atomy prvního druhu označíme L s oxidačním číslem +ya jejich počet j centrální atomy druhého druhu označíme R s oxidačním číslem +v a jejich počet k. Aby vyšlo celkové číslo nulové, musí být sloučenina obsahovat i zatím neznámý počet kyslíků $ (s oxidačním číslem -2). Mp+xLj+yRk+vO$-II
  !!Řazení ve vzorci - nejdříve kation, pak centrální atomy dle počtu atomů j< k!! zatímco řazení v názvu je i centrálních atomů dle abecedy (násobné předpony se neuvažují) s výjimkou násobků ...krát, ty se řadí dopředu bez ohledu na abecedu.V názvu se jednotlivé centrální atomy oddělují pomlčkou.

koncovky centrálních atomů vyjadřující oxidační číslo

posledního oxidační číslo prvního
-nan + I -nano
-natan + II -natano
-itan + III -itano
-ičitan + IV -ičitano
-ičnan nebo

-ečnan

+ V -ičnano nebo

-ečnano

-an + VI -ano
-istan + VII -istano
-ičelan + VIII -ičelano
    U násobků-krát, je možno používat též obdobu názvosloví jako u ligandů (např.arsenato, molybdato, fosfato, poku)
 
2. V případě,že číslo p.x + j.y + k.v je sudé, doplní se počet kyslíků ( s oxidačním číslem -2) z dle vzorce p.x + j.y + k.v + z.(-2) = 0, to znamená z = (p.x + y)/2 Mp+xLj+yRk+vOz-II
3. V případě, že číslo p.x + j.y + k.v je liché, nelze výše uvedené provést, neboť počet kyslíků by nevyšel počet kyslíků jako číslo celé.  
4. V případě, že číslo p.x + j.y + k.v je liché, musí být výsledný vzorce tvaru: Mp+x(Lj+yRk+vO$-II)?-&
5. Pro doplnění neznámých se použije křížové pravidlo
+x   -&
   
p   ?
6. V křížovém pravidlu se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x   -p
   
p   x
7. Ve vzorci zůstává neznámý pouze počet kyslíků $ Mp+x(Lj+yRk+vO$-II)x-p
8. Počet kyslíků se vypočítá dle vzorce j.y + k.v + z.(-2) = -p to znamená, že jejich počet z = ( j.y + k.v + p)/2 (Lj+yRk+vOz-II)-p

nahoru , varianta A,varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home