29.04.2000 17:47:23

Názvosloví

Kyslíkaté anionty s více centrálními atomy bez vyjádření kyslíku v názvu

V.A

Určete vzorce:

návod, jak předponami vyjadřovat počet
návod, kdy psát arabské a kdy římské číslice
metodiku názvy vzorce podrobné řešení
1. didusnan 4. trichroman 7. diwolframan
2. tetraboritan 5. tetrachroman 8. diniobičnan
3. dichroman 6. disíran 9. ditantaličnan
        10. hexamolybdenan

Pozn.: U podtržených vzorců a názvů se po kliknutí objeví jejich strukturní vzorec


nahoru , anionty-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, strukturní vzorce ,go home