28.04.2003 01:12:04
Dehydratace alkoholů

Při dehydrataci vzniká podle Zajcevova pravidla nejvíce alkylovaný olefin .
U sloučenin,v nichž jsou alkyly vázány k násobné vazbě, se tyto alkylové skupiny zapojují určitým způsobem do konjugace s násobnou vazbou. O tom svědčí i kratší naměřená délka jednoduché vazby C-C v sousedství násobné vazby (zkrácení vazby vede ke zvýšení její energie a tím k vyšší stabilitě sloučeniny). Tento jev nazýváme hyperkonjugace. Při hyperkonjugaci předpokládáme zvláštní způsob konjugace elektronů s vazby C-H s elektrony p násobné vazby. Hyperkonjugace je tím větší, čím více je vodíkových atomů na a-uhlících vedle násobné vazby. Hyperkonjugace klesá v pořadí:
CH3 > CH3CH2 > (CH3)2CH
  Příklady dehydratace:
1.
butan-2-ol   but-2-en (konjugace vodíků 6x)  
ANO
butan-2-ol   but-1-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
2.
hexan-3-ol   hex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
hexan-3-ol   hex-3-en (konjugace vodíků 4x)  
NE
3.
2-methylhexan-3-ol   5-methylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
2-methylhexan-3-ol   2-methylhex-3-en (konjugace vodíků 3x)  
NE
4.
2,2-dimethylhexan-3-ol   5,5-dimethylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
2,2-dimethylhexan-3-ol   2,2-dimethylhex-3-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
  Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][alkoholy][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku