28.04.2003 01:05:09
Dehydrohalogenace

Při dehydrohalogenaci halogenderivátů vzniká podle Zajcevova pravidla nejvíce alkylovaný olefin .
U sloučenin,v nichž jsou alkyly vázány k násobné vazbě, se tyto alkylové skupiny zapojují určitým způsobem do konjugace s násobnou vazbou. O tom svědčí i kratší naměřená délka jednoduché vazby C-C v sousedství násobné vazby (zkrácení vazby vede ke zvýšení její energie a tím k vyšší stabilitě sloučeniny). Tento jev nazýváme hyperkonjugace. Při hyperkonjugaci předpokládáme zvláštní způsob konjugace elektronů s vazby C-H s elektrony p násobné vazby. Hyperkonjugace je tím větší, čím více je vodíkových atomů na a-uhlících vedle násobné vazby. Hyperkonjugace klesá v pořadí:
CH3 > CH3CH2 > (CH3)2CH
  Příklady dehydrohalogenace:
1.
2-brombutan   but-2-en (konjugace vodíků 6x)  
ANO
2-brombutan   but-1-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
2.
3-bromhexan   hex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
3-bromhexan   hex-3-en (konjugace vodíků 4x)  
NE
3.
3-brom-2-methylhexan   5-methylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
3-brom-2-methylhexan   2-methylhex-3-en (konjugace vodíků 3x)  
NE
4.
3-brom-2,2-dimethylhexan   5,5-dimethylhex-2-en (konjugace vodíků 5x)  
ANO
3-brom-2,2-dimethylhexan   2,2-dimethylhex-3-en (konjugace vodíků 2x)  
NE
  Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][halogenderiváty][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku