31.03.2005 22:10:20
[
kliknutím k originálu v angličtině][použit strojový překlad eurotran][kliknutím ke stránce v ruštině]
Alexandr Michajlovič Zajcev (2.7.1841 - 1.9.1910)
Alexandr Michajlovič Zajcev (2.7.1841 - 1.9.1910)

Zajcev se narodil v rodině obchodníka a jeho otec chtěl, aby pokračoval v rodinné tradici. Nicméně, Zajcevův strýc (bratr matky), astronom Michajl Lyapnbov, přesvědčil svého švagra, že by měl Alexandr studovat univerzitu, a osobně učil svého synovce požadované znalosti ke studiu práv a to v latině. Zajcev absolvoval práva na Univerzitě v Kazani v roce 1862, ale dva roky chemie, které na universitě absolvoval u profesora Butlerova ho natolik okoulily, že se rozhodl věnovat chemii, namísto kariéře právníka. Okamžitě po dokončení svých studií, porušil rodinnou tradici tím, žeodešel studovat chemii do zahraničí ještě předtím než dokončil svou disertační práci na kandidáta věd. Jeho první štací v zahraničí byla Univerzita Marburgu, kde studoval u Hermanna Kolbeho. V roce 1863 také předložil disertační práci na svou kandidátskou práci (na Kolbeho strukturální teorii) na univerzitě v Kazani. Kandidatura však nebyla udělená.

V Marburgu se zabýval chemií organických sulfidů, které vedly k jeho objevu sulfoxidů . V srpnu roku 1864 odcestoval do Paříže, kde strávil devět měsíců v laboratořích Aldolpha Wurtze, studoval aromatickou nitraci a chemii esteru kyseliny kyanooctové (mononitril malonové). Vrátil se do Marburgu v květnu 1865, kde on pokračoval ve své práci s organickými sulfidy. Nicméně, když Kolbe získal v Lipsku profesuru chemie, Zajcev si vybral k návratu Kazaň. V roce 1866 poslal své publikované referáty na univerzitu do Lipska ve formě disertační práce a díky Kolbeho podpoře, mu byl touto univerziou udělen titul PhD.

Po návratu do Kazaně, Zajcev nejprve pracoval jako neplacený asistent v laboratoři pro Butlerova. Jakmile získal svůj kandidátský diplom, Butlerov ho jmenoval technologem laboratoře v agronomické chemii. Bylo však zřejmé, že Zajcev chce raději získat místo v oddělení chemie až bude volné. Jeho kandidátské a magisterské práce v Kazani byly představeny v letech 1865 a 1867. Na obou byl jasně patrný Kolbeho vliv. Obě popisovaly chemii thioetherů a jejich reakce s kyselinou dusičnou. Představil svou disertační práci na transformacích alkoholů v roce 1870.

Alexandr Michajlovič Zajcev (2.7.1841 - 1.9.1910)
Alexandr Michajlovič Zajcev (2.7.1841 - 1.9.1910)      (Zajcev - 1866)

Jako student Kolbeho a Butlerova, byl Zajcev vystaven moderní chemické teorii, tak, že by člověk řekl, že si bude velmi rozumět s Markovnikovem. Vědecky ano, ne však osobně. Zpočátku, Markovnikov měl malý ohled na svého spolužáka, možná protože v rozporu s tradicí odešel studovat do Německa dříve než předložil disertaci jeho kandidáta, možná protože protože získal cizí titul Ph.D., nebo možná protože Zajcev byl společenský.

Zajcevův program nezávislého výzkumu poté co se vrátil do Ruska, odrážel vliv Butlerova na ruskou chemii . Zajcev zůstal věrný kursu vytyčenému jeho rádcem (ruské zdroje mluví o “Butlerov-Zajcev škola”), a on zaujal mnoho z nejjemnějších mladých lékáren v Rusku. Tak, mnoho z Zajcev dokladů dotýkal se vývoje syntetických metod založených na reakcích alkyls zinku s carbonyl separace. Syntéza terciálních alkoholů byla jeden z Butlerov brzkých velkých úspěchů. S jeho studentem Egor Egorevich Vagner, Zajcev vyvinul obecnou metodu pro syntézu druhotných alkoholů od aldehydes a zinek alkyls (4).

Alexandr Michajlovič Zajcev (2.7.1841 - 1.9.1910) (Vagner, Zajcev - 1875)

 

Zajcev byl produktivní pracovník. Kromě svého objevu sulfoxidů ohlásil první přípravu butyrolaktonu [dihydrofuran-2-on]
butyrolakton [dihydrofuran-2-on]
Zajceva však nejvíce proslavilo to, co publikoval v roce 1875 pod německým hláskováním svého jména jako Saytzeff v Justus Liebigs Annalen der Chemie a sice pravidlo určující pravděpodobnou strukturu převládajícího olefinu při eliminacích:
Zajcev zjistil, že při eliminačních reakcích (dehydrataci a dehydrohalogenaci) vzniká nejvíce alkylovaný olefin. Toto pravidlo získalo jeho jméno (Zajcevovo pravidlo).
V roce 1885, se stal dopisujícím členem akademie vědy, a v 1903 byl jmenován čestným členem fakulty Kyjevské univerzity.