24.03.2006 15:39:21
Kharaschovo pravidlo
Morris Selig Kharasch - ukrajinsko-americký chemik (24.8.1895-7.10.1957) - po kliknutí podrobnosti
Morris Selig Kharasch - ukrajinsko-americký chemik (24.8.1895-7.10.1957)
(
klikni k dějinám radikálů odjinud)

Znění: Při radikálové adici na alkeny se kladnější část činidla aduje na uhlík s menším počtem vodíků
Pozn.: opačně působí Markovnikovo pravidla.
Příklad: :
Schématický zápis:
+ HBr
Podrobný zápis:
Dibenzoylperoxid je iniciátorem reakce (ke vzniku radikáku benzoylu je třeba relativně málo energie)
  2
Radikál benzoylu je relativně velmi stabilním radikálem, který s velmi malou pravděpodobností vyvolá další vlastní radikálový proces, ale zato se teplem rozkládá
+
Radikál fenylu je velmi málo stabilní a tak vyvolává další radikálové reakce (zde napadá bromovodík, vzniká radikál bromu)
+
Při reakci s propenem se radikál bromu napojuje na uhlík č.1, nebo-li uhlík s větším počtem vodíků
Odůvodnění: uhlík sice vytváří s vodíkem kovalentní vazbu, ale přeci jenom má větší elektronegativitu (2,5 oproti 2,2). To znamená, že vzniká tzv. u alkylové skupiny +I efekt (podívej se např. na + I efekt u toluenu). Na uhlíku (č.3 zde vlevo) vzniká částečně záporný náboj a ten se dále přenáší (jinými slovy, alkylová skupina jako substituent tzv. 1. třídy odpuzuje elektrony). Tento vliv se přenáší až k p vazbě, kterou odpuzuje k uhlíku č.1 (s vyšším počtem vodíků). Tam vzniká částečně záporný náboj, na který se pochopitelně navazuje volný elektron radikálu bromu).
Radikál 1-brompropanu si doplňuje vodík na uhlík s původně nižším počtem vodíků.
+
Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][halogenderiváty][organická chemie][go home]
Go home