Alexandr Erminingeldovič Arbuzov

01.04.2005 21:14:53
Arbuzovova reakce - příprava esterů fosfonátů
Michaelis-Arbuzovova reakce

[životopis]

 

Reakce trialkyl-fosfitu s alkylhalogenidem vede ke vzniku dialkyl-alkylfosfonátu. V prvním kroku fosfor nukleofilně napadá alkylhalogenid, následně pak halogenid dealkyzuje kation trialkoxyfosfoniové soli.
 Tato reakce má rozsáhlé použití v přípravě esterů fosfonátů, které se používají v Horner-Emmonsově reakci.
Alexandr Erminingeldovič Arbuzov


Alexandr Erminingeldovič Arbuzov

Příklad: Reakce triethyl-fosfitu s halogenesterem organické kyseliny vede ke vzniku diethyl-esteroylfosfonátu. V prvním kroku fosfor nukleofilně napadá halogenester organické kyseliny, následně pak bromid dealkyzuje kation triethoxy-esteroylfosfoniové soli.


 Alexandr Erminingeldovič Arbuzov


[nahoru][jmenovité reakce][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku