05.03.2005 14:03:53
Paalova-Knorrova syntéza furanů, pyrrolů a thiofenů
Carl Paal (1.7.1860-11.1.1935)
Ludwig Knorr (2.12.1859-4.6.1921)
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku