Ludwig Knorr
( 2. 12. 1859 Mnichov - 4. 7. 1921 Jena) - německý chemik

Ludwig Knorr Ludwig Knorr Ludwig Knorr

Knorr vyrůstal vedle čtyř bratrů v mnichovské rodině zámožného obchodníka. Knorrovi vlastnili vilu u jezera Starnberger See, kde často hostili osobnosti literárního a hudebního světa. Ludwig začal vysokoškolská studia na mnichovské univerzitě, pokračoval v Heidelbergu a zakončil doktorátem u Emila Fischera v Erlangenu. Při pokusu o kondenzaci fenylhydrazinu s ethyl-acetoacetátem, k zamýšlené syntéze 2-methyl-1,4-dihydro-4-chinolonu, Knorr nedostal podle výsledku elementární analýzy očekávaný produkt, ale jak se ukázalo později, 1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolon. Methylací pak vznikl 1-fenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon, který prokázal velmi dobrou protihorečnatou účinnost a byl zaveden jako Antipyrin. Ten se stal brzy předlohou pro Pyramidon, dlouho používaný. Knorr ve výzkumu derivátů pyrazolu pokračoval, dále se dlouho zabýval studiem morfinu. Za jednu součást molekuly morfinu byl (mylně) pokládán tetrahydro-1,4-oxazin. Knorr tuto sloučeninu připravil a nazval ji morfolin. Jinou problematikou bylo využití diketosloučenin k syntéze heterocyklů, např. pyrrolů. Knorr spolupracoval s Emilem Fischerem, jen o sedm let starším, v Erlangenu a ve Würzburgu (zde jako vedoucí anorganického oddělení) , jejich vztahy byly velmi přátelské. Fisher, ještě svobodný, často zval Knorra k sobě na oběd, což zvlášť dobře dělalo profesorově kuchařce, neboť Knorr, velmi galantní, se rozplýval chválou nad podávaným jídlem. Ale víno prý bývalo nevalné kvality. Knorr se oženil s dcerou malíře Pilotyho Elisabeth, se kterou měl čtyři syny. Novomanželé bydlili kratší dobu ve služebním bytě profesora Fischera ve Würzburgu. Ten pozorně sledoval manželský pár a začal pomýšlet na ženitbu. Napomohla k tomu paní Knorrová s přítelkyní Natalií Leubeovou, které jednou pozvaly slečnu Agnes Gerlachovou, s níž se Fischer seznámil na cestě vlakem, ke Knorrům na návštěvu, kde byl přítomen i Fischer (tehdy už 35 letý). To byl začátek vážného vztahu, který vyústil ve sňatek. Roku 1899 Knorr odešel na univerzitu v Jeně, jako zástupce Antona Geuthera, objevitele acetoctanu. Knorr měl pověst vynikajícího pedagoga, s krásnými přednáškami, doprovázenými dobře připravenými experimenty. Osobně byl velmi společenský, výborný tanečník, hrál tenis, holdoval honitbě a rád cestoval. Roku 1913 autem podnikl rodinný výlet po Evropě a dál cestovali do Egypta. Byl i na Ceylonu a služebně v Americe. Knorr byl zastáncem spořádaného rodinného života, nad krbem u Knorrů viselo dvojverší Es kann der Mann wohl bauen ein stattliches Haus, Ein trautes Heim macht nur die Frau daraus.


[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Go home