Aleksandr Porfirevich Borodin - ruský chemik (12.11.1833-15.2.1877] 04.03.2005 18:15:52
[Borodin (1861)] Hunsdieckerova reakce (1942)
Hans (1904-) a Cläre (1903-) Hunsdiecker - němečtí chemici
Bezvodé stříbrné, rtunaté a draselné soli karboxylových kyselin reagují při zahřívání v inertních rozpouštědlech s jodem, chlorem a bromem za eliminace oxidu uhličitého a za vzniku halogenderivátů s počtem uhlíků o tolik menším, kolik karboxylů měla výchozí kyselina.
Kaliumbutyrát reaguje s chlorem za vzniku 1,2-dichlorethanu, oxidu uhličitého a chloridu draselného
KOOCCH2CH2COOK + 2Cl2 ------} ClCH2CH2Cl + 2CO2 + 2KCl
Trifluoroctan stříbrný reaguje s jodem za vzniku fluoroformu, oxidu uhličitého a jodidu stříbrného
CF3COOAg + I2 ------} CF3I + CO2 + AgI
Tato reakce s oxidem rtunatým je modifikací Hunsdieckewrovy reakce a nevyžaduje bezvodou sůl.
cyklopropankarboxylová kyselina + Br2 + HgO ------} HgBr2 + 2CO2 + H2O + bromcyklopropan
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku