Carl Bosch (1874 - 1940) 06.03.2005 11:03:08
Haber-Boshova syntéza amoniaku
Fritz Haber (1868-1934) ==>
<== Carl Bosch (1874-1940)
Fritz Haber -  německý fyzikální chemik (1868 - 1934)
Fritz Haber byl německý fyzikální chemik, žijící v letech 1868 - 1934. Je nositelem Nobelovy ceny z roku 1918 za průmyslovou syntézu amoniaku z dusíku a vodíku v letech 1908 - 1909. Metodu spolu s ním propracoval Carl Bosch (1874 - 1940), který řešil problém koroze a vysokého tlaku. Zabýval se též katalytickým rozkladem peroxidu vodíku a objevil skleněnou elektrodu. Carl Bosch a německý chemik Friedrich Karl Rudolph Bergius (1884 - 1949) dostali v roce 1931 Nobelovu cenu za rozvoj vysokotlaké metody v chemii. Syntéza amoniaku (Haberova - Boschova syntéza) vyřešila vysokou spotřebu amoniaku v zemědělství, chladírenství i ve výrobě chemikálií. Bergius rozpracoval metodu výroby kapalných uhlovodíků z uhlí.
N2 + 3 H2 ===> 2NH3
DH0f = -92 kJ.mol-1
Animace 3 průmyslová syntéza amoniaku profesor Holger Schickor: průmyslová syntéza amoniaku
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku