19.05.2002 13:41:33

Eliminace ethylchlorid s alkoholátem (výroba ethylenu a alkoholu)

Schématický zápis
C2H5Cl
              RO-
      - ROH   - Cl-
C2H4
Podrobný zápis
Chloridový anion se odpojuje,nukleofilní alkoholát napadá vodíkový kation na druhém uhlíku a uvolněná vazba se mění na vazbu p (porovnej s SN1a s SN2).
+
      -
+
Teorie nukleofilní substituce a eliminace
Ethylchlorid s alkoholátem monomolekulární SN1 , bimolekulární SN2 , eliminace
s ethanolem monomolekulární SN1 , bimolekulární SN2 , eliminace

[nahoru][reakční mechanismy][halogenderiváty][organická chemie][go home]