19.02.2006 09:35:44
Ethery - teorie reakcí s kyselinami a zásadami

Ethery obsahují mezi alkylovými skupinami kyslík obsahující dva elektronové páry. Z hlediska Lewisovy teorie kyselin a zásad ( klikni) jsou zásadou (nabízí elektronové páry na kyslíku, jsou donorem elektronů). To znamená, že nereagují se zásadami (proto se v etherem mohou přechovávat alkalické kovy) a s kyselinami vytváři dialkyoxoniové kationty.
teorie s kyselinou chlorovodíkovou , se sodíkem, s hydroxidem sodným

[nahoru][ethery][organická chemie][go home]
Go home