19.02.2006 09:33:00
Ethery - reakce diethyletheru s hydroxidem sodným

Ethery obsahují mezi alkylovými skupinami kyslík obsahující dva elektronové páry. Z hlediska Lewisovy teorie kyselin a zásad ( klikni) jsou zásadou (nabízí elektronové páry na kyslíku, jsou donorem elektronů). To znamená, že nereagují se zásadami, jako jsou hydroxidy alkalických kovů (např. hydroxid sodný), neboť ty odmítají přijímat elektrony (to znamená, chovat se jako Lewisovy kyseliny).
Schématický zápis:
C2H5OC2H5 + NaOH
Podrobný zápis:
+
teorie s kyselinou chlorovodíkovou , se sodíkem, s hydroxidem sodným

[nahoru][ethery][organická chemie][go home]
Go home