19.02.2006 09:15:46
Ethery - reakce diethyletheru s kyselinou chlorovodíkovou

Ethery obsahují mezi alkylovými skupinami kyslík obsahující dva elektronové páry. Z hlediska Lewisovy teorie kyselin a zásad ( klikni) jsou zásadou (nabízí elektronové páry na kyslíku, jsou donorem elektronů). To znamená, že s kyselinami vytváři dialkyoxoniové kationty.
Schématický zápis:
C2H5OC2H5 + HCl C2H5O(H)C2H5Cl
Podrobný zápis:
teorie s kyselinou chlorovodíkovou , se sodíkem, s hydroxidem sodným

[nahoru][ethery][organická chemie][go home]
Go home