Stanley Rossiter Benedict (17.3.1884 - 21.12.1936) 08.05.2017 16:42:24
Benedictovo činidlo
Stanley Rossiter Benedict (17.3.1884 - 21.12.1936) - americký chemik
Benedictovo činidlo slouží k důkazu glukózy a dalších sacharidů (obdobné reakce jako s Fehlingovým činidlem).
Příprava:
Rozpustíme 1,7 ml modré skalice v 12 ml vody, jednak 10g bezvodé sody a 17g citronanu sodného v 80 ml vody. Oba roztoky slijeme do lahvičky z hnědého skla.
Chemická podstata:
Citronan sodný má za úkol zabránit po smíchání vzniku sraženiny uhličitanu měďnatého. Takto vznikne citronan měďnatý.
Úplný zápis:
2C3H5(OH)(COONa)3 + 3CuSO4.5H2O -----} [C3H5(OH)(COO)3]2Cu3 + 3Na2SO4 + 15H2O
Benedictovo činidlo se přidá např. k formaldehydu (ale lze např. ke glukóze, ta obsahuje též aldehydickou skupinu). Zahřívá se. Kapalina se barví nejprve zeleně, nakonec se vylučuje červený oxid měďný.
Měď se redukuje [z +2 na +1, uhlík ve formaldehydu se formálně oxiduje (přijímá jeden kyslík, tedy o 2)]
3CH2O + 2[C3H5(OH)(COO)3]2Cu3 + 6Na2CO3 -----} 3HCOOH + 3Cu2O + 4C3H5(OH)(COONa)3 + 6CO2
Iontový zápis:
CH2O+2Cu+2+ 2CO3-2 -----} HCOOH + Cu2O+2CO2

[nahoru][činidla][analytická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku