Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 08.12.2007 22:52:35
Reakce selenu - zadání rovnic i řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce Se][minerály Se][vzorce Se]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
  Výroba selenu
01. Reakcí kyselin seleničité s jodovodíkovou vzniká selen a jod
H2SeO3 + 4HI --› Se + 2I2 + 3H2O
02. Reakcí kyseliny seleničité s oxidem siřičitým vzniká selen a kyselina sírová
H2SeO3 + 2SO2 + H2O --› Se + 2H2SO4
03. Disproporcionací dichlordiselanu vzniká selen a chlorid seleničitý
2Se2Cl2 --› 3Se + SeCl4
04. Reakcí oxidu seleničitého s amoniakem vznikají dusík a selen
3SeO2 + 4NH3 --› 2N2 + 6H2O + 3Se
05. Redukcí kyseliny seleničité oxidem siřičitým vzniká selen (též kyselina sírová)
H2SeO3 + 2SO2 + H2O --› Se + 2H2SO4
06. Reakcí selanu s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká selen a oxid siřičitý
H2Se + H2SO4 --› Se + SO2 + 2H2O
07. Kyselina selenovodíková je vzdušným kyslíkem oxidována na selen
2H2Se + O2 --› 2Se + 2H2O
08. Selan je bromem oxidován na selen (vzniká též bromovodík)
H2Se + Br2 --› Se + 2HBr
09. Reakcí selanu s kyselinou dusičnou vzniká selen a oxid dusnatý
3H2Se + 2HNO3 --› 3Se + 2NO + 4H2O
  Selenidy a selan
10. Selenid hlinitý vzniká syntézou hliníku se selenem
2Al + 3Se --› Al2Se3
11. Selenid kademnatý vzniká syntézou kadmia se selenem
Cd + Se --› CdSe
12. Reakcí selanu se stříbrem vzniká selenid stříbrný a vodík
2Ag + H2Se --› Ag2Se + H2
13. Reakcí selenovodíku s olovem vzniká selenid olovnatý a vodík
Pb + H2Se --› PbSe + H2
14. Tavením selenidu vápenatého s dusičnanem draselným vzniká seleničitan draselný a oxidy dusnatý a vápenatý
CaSe + 2KNO3 --› K2SeO3 + 2NO + CaO
15. Reakcí selenidu nikelnatého se selenem vzniká diselenid nikelnatý
NiSe + Se --› NiSe2
16. Hydrolýzou selenidu hlinitého vzniká selan a hydroxid hlinitý
Al2Se3 + 6H2O --› 3H2Se + 2Al(OH)3
17. Reakcí selenidu železnatého se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou vzniká selan a chlorid železnatý
FeSe + 2HCl --› H2Se + FeCl2
18. Katalyzovanou reakcí plynného selenu s vodíkem za teplot nad 2300C vzniká selan
Se + H2 --› H2Se
19. 1) Pražením selenidu měďného vzniká oxid seleničitý (vzniká též oxid měďnatý)
Cu2Se + 2O2 --› 2CuO + SeO2
2) Pražením selenidu měďného za přítomnosti sody vzniká seleničitan sodný (vznikají též oxidy měďnatý a uhličitý)
Cu2Se + Na2CO3 + 2O2 --› 2CuO + Na2SeO3 + CO2
20. 1) Pražením selenidu stříbrného vzniká oxid seleničitý (vzniká též stříbro)
Ag2Se + O2 --› 2Ag + SeO2
2) Pražením selenidu stříbrného za přítomnosti sody vzniká seleničitan sodný (vzniká též stříbro a oxid uhličitý)
Ag2Se + Na2CO3 + O2 --› 2Ag + Na2SeO3 + CO2
  oxidy selenu
21. Spalováním selenu vzniká oxid seleničitý
Se + O2 --› SeO2
22. Oxid seleničitý s vodou poskytuje kyselinu seleničitou
SeO2 +H2O --› H2SeO3
23. a) Oxid selenový vzniká dehydratací kyseliny selenové oxidem fosforečným
H2SeO4 + P2O5 --› SeO3 + 2HPO3
b) Oxid selenový vzniká dehydratací kyseliny selenové oxidem fosforečným(ten zapsat vzorcem dle skutečné strktury, to jest jako dimer)
2H2SeO4 + P4O10 --› 2SeO3 + 4HPO3
24. Oxid selenový s vodou poskytuje kyselinu selenovou
SeO3 +H2O --› H2SeO4
  seleničitany
25. Seleničitan sodný vzniká pražením selenidu stříbrného za přítomnosti sody (vzniká též stříbro a oxid uhličitý)
Ag2Se + Na2CO3 + O2 --› 2Ag + Na2SeO3 + CO2
26. Seleničitan sodný vzniká pražením selenidu měďného za přítomnosti sody (vzniká též oxid měďnatý a oxid uhličitý)
Cu2Se + Na2CO3 + 2O2 --› 2CuO + Na2SeO3 + CO2
  kyseliny seleničitá a selenová
27. Kyselina seleničitá vzniká oxidací selenu kyselinou dusičnou (vzniká též oxid dusnatý)
3Se + 4HNO3 + H2O --› 3H2SeO3 + 4NO
28. Kyselina seleničitá oxiduje kyselinu siřičitou na sírovou a sama se redukuje na selen
H2SeO3 + 2H2SO3 --› Se + 2H2SO4 + H2O
29. Kyselina seleničitá oxiduje jodovodík na jod a sama se redukuje na selen
H2SeO3 + 4HI --› Se + 2I2 + 3H2O
30. I. Kyselina selenová vzniká oxidací kyseliny seleničité kyselinou chlorečnou (ta se redukuje na chlor)
5H2SeO3 + 2HClO3 --› 5H2SeO4 + Cl2 + H2O
II. Kyselina selenová vzniká oxidací kyseliny seleničité peroxidem vodíku
H2SeO3 + H2O2 --› H2SeO4 + H2O
III. Kyselina selenová vzniká oxidací kyseliny seleničité manganistanem draselným (vznikají též seleničitany manganatý a draselný)
8H2SeO3 + 2KMnO4 --› 5H2SeO4 + 2MnSeO3 + K2SeO3 + 3H2O
IV. Kyselina selenová vzniká oxidací suspenze seleničitanu stříbrného bromovou vodou (vzniká též bromid stříbrný)
Ag2SeO3 + Br2 + H2O --› H2SeO4 + 2AgBr
V. Kyselina selenová vzniká oxidací selenu chlorem (vzniká též kyselina chlorovodíková)
Se + 3Cl2 + 4H2O --› H2SeO4 + 6HCl
31 I. Kyselina selenová rozpouští zlato (!) . Vzniká selenan zlatitý (též kyselina seleničitá)
6H2SeO4 + 2Au --› Au2(SeO4)3 + 3H2SeO3 + 3H2O
II. Kyselina selenová rozpouští stříbro. Vzniká selenan stříbrný (též oxid seleničitý)
2H2SeO4 + 2Ag --› Ag2SeO4 + SeO2 + 2H2O
III. Kyselina selenová rozpouští palladium. Vzniká selenan palladnatý (též kyselina seleničitá)
2H2SeO4 + Pd --› PdSeO4 + H2SeO3 + H2O
32 I. a) Kyselina selenová oxiduje chlorid na chlor ve vhodném prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
H2SeO4 + 2Cl-1 + 2H3O+1 --› SeO2 + Cl2 + 4H2O
b) Kyselina selenová oxiduje chlorid na chlor v neutrálním prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
H2SeO4 + 2Cl-1 --› SeO2 + Cl2 + 2OH-1
II. a) Kyselina selenová oxiduje bromid na brom ve vhodném prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
H2SeO4 + 2Br-1 + 2H3O+1 --› SeO2 + Br2 + 4H2O
b) Kyselina selenová oxiduje bromid na brom v neutrálním prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
H2SeO4 + 2Br-1 --› SeO2 + Br2 + 2OH-1
III. a) Kyselina selenová oxiduje jodid na jod ve vhodném prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
H2SeO4 + 2I-1 + 2H3O+1 --› SeO2 + I2 + 4H2O
b) Kyselina selenová oxiduje jodid na jod v neutrálním prostředí a sám se redukuje na oxid seleničitý
H2SeO4 + 2I-1 --› SeO2 + I2 + 2OH-1
  fluorid selenový
33. I. Fluorid selenový se připravuje přímou fluorací selenu
Se + 3F2 --› SeF6
II. Fluorid selenový se připravuje reakcí oxidu seleničitého s fluoridem boritým
SeO2 + 2BrF3 --› SeF6 + Br2 + O2
III. Fluorid selenový se připravuje reakcí oxidu selenového s fluoridem boritým
2SeO3 + 4BrF3 --› 2SeF6 + 2Br2 + 3O2
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce Se][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]