Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 18.04.2003 06:03:09
Reakce praseodymu - zadání rovnic i řešením
[zadání][řešení]
[poloreakce Pr]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Zadání rovnic i s řešením
1. Praseodym lze připravit redukcí fluoridu praseodymitého kovovým vápníkem.
2PrF3 + 3Ca --› 2Pr + 3CaF2
2. Praseodym shoří v kyslíku.
12Pr + 11O2 --› 2Pr6O11
3. Praseodym při zahřívání hoří v halogenu na halogenid praseodymitý.
2Pr + 3X2 --› 2PrX3
4. Praseodym reaguje s vodou na hydratovaný oxid praseodymitý.
2Pr + (3+x)H2O --› Pr2O3.xH2O + 3H2
5. Praseodym reaguje s kyselinou chlorovodíkovou na chlorid praseodymitý.
2Pr + 6HCl --› 2PrCl3 + 3H2
6. Praseodym reaguje s vodíkem za vzniku hydridu praseodymu.
Pr + H2 --› PrH2
7. Oxid praseodymitý absorbuje vodu za vzniku hydroxidu.
Pr2O3 + 3H2O --› 2Pr(OH)3
8. Oxid praseodymitý reaguje s kyselinami za vzniku hydratovaných (při pH<5) solí..
Pr2O3 + 6H3O+1 --› 2[Pr(H2O)x]+3 + (9-2x) H2O
9. Oxid praseodymitý vznikne redukcí oxidu (6,11) vodíkem.
Pr6O11 + 2H2 --› 3Pr2O3 + 2H2O
  [zadání][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]