08.12.2007 22:52:11
Reakce selenu - řešení rovnic
[zadání][zadání rovnic i s řešením]
[poloreakce Se][minerály Se][vzorce Se]
Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements
  Řešení rovnic
  Výroba selenu
01. H2SeO3 + 4HI --› Se + 2I2 + 3H2O
02. H2SeO3 + 2SO2 + H2O --› Se + 2H2SO4
03. 2Se2Cl2 --› 3Se + SeCl4
04. 3SeO2 + 4NH3 --› 2N2 + 6H2O + 3Se
05. H2SeO3 + 2SO2 + H2O --› Se + 2H2SO4
06. H2Se + H2SO4 --› Se + SO2 + 2H2O
07. 2H2Se + O2 --› 2Se + 2H2O
08. H2Se + Br2 --› Se + 2HBr
09. 3H2Se + 2HNO3 --› 3Se + 2NO + 4H2O
  Selenidy a selan
10. 2Al + 3Se --› Al2Se3
11. Cd + Se --› CdSe
12. 2Ag + H2Se --› Ag2Se + H2
13. Pb + H2Se --› PbSe + H2
14. CaSe + 2KNO3 --› K2SeO3 + 2NO + CaO
15. NiSe + Se --› NiSe2
16. Al2Se3 + 6H2O --› 3H2Se + 2Al(OH)3
17. FeSe + 2HCl --› H2Se + FeCl2
18. Se + H2 --› H2Se
19. 1)Cu2Se + 2O2 --› 2CuO + SeO2
2) Cu2Se + Na2CO3 + 2O2 --› 2CuO + Na2SeO3 + CO2
20. 1) Ag2Se + O2 --› 2Ag + SeO2
2) Ag2Se + Na2CO3 + O2 --› 2Ag + Na2SeO3 + CO2
  oxidy selenu
21. Se + O2 --› SeO2
22. SeO2 +H2O --› H2SeO3
23. a) H2SeO4 + P2O5 --› SeO3 + 2HPO3
b)2H2SeO4 + P4O10 --› 2SeO3 + 4HPO3
24. SeO3 +H2O --› H2SeO4
  seleničitany
25. Ag2Se + Na2CO3 + O2 --› 2Ag + Na2SeO3 + CO2
26. Cu2Se + Na2CO3 + 2O2 --› 2CuO + Na2SeO3 + CO2
  kyseliny seleničitá a selenová
27. 3Se + 4HNO3 + H2O --› 3H2SeO3 + 4NO
28. H2SeO3 + 2H2SO3 --› Se + 2H2SO4 + H2O
29. H2SeO3 + 4HI --› Se + 2I2 + 3H2O
30. I.5H2SeO3 + 2HClO3 --› 5H2SeO4 + Cl2 + H2O
II.
H2SeO3 + H2O2 --› H2SeO4 + H2O
III.
8H2SeO3 + 2KMnO4 --› 5H2SeO4 + 2MnSeO3 + K2SeO3 + 3H2O
IV.
Ag2SeO3 + Br2 + H2O --› H2SeO4 + 2AgBr
V.
Se + 3Cl2 + 4H2O --› H2SeO4 + 6HCl
31 I.6H2SeO4 + 2Au --› Au2(SeO4)3 + 3H2SeO3 + 3H2O
II.
2H2SeO4 + 2Ag --› Ag2SeO4 + SeO2 + 2H2O
III.
2H2SeO4 + Pd --› PdSeO4 + H2SeO3 + H2O
32 I. a) H2SeO4 + 2Cl-1 + 2H3O+1 --› SeO2 + Cl2 + 4H2O
b)
H2SeO4 + 2Cl-1 --› SeO2 + Cl2 + 2OH-1
II. a)
H2SeO4 + 2Br-1 + 2H3O+1 --› SeO2 + Br2 + 4H2O
b)
H2SeO4 + 2Br-1 --› SeO2 + Br2 + 2OH-1
III. a)
H2SeO4 + 2I-1 + 2H3O+1 --› SeO2 + I2 + 4H2O
b)
H2SeO4 + 2I-1 --› SeO2 + I2 + 2OH-1
  fluorid selenový
33. I. Se + 3F2 --› SeF6
II.
SeO2 + 2BrF3 --› SeF6 + Br2 + O2
III.
2SeO3 + 4BrF3 --› 2SeF6 + 2Br2 + 3O2
  [zadání][zadání rovnic i s řešením]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce Se][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]