9.10.1999 22:56:44

Metodika řešení úplných zápisů neredoxních rovnic

Doporučuji během nížeji popisovaného postupu upravené reaktanty či produkty podtrhnout a pamatovat si, že u podtržených sloučenin platí, že jsou v definitivním stavu, včetně vyčíslení a tudíž v momentě, kdy jsou všechny reaktanty a produkty podtrženy, je reakce správně vyčíslena


V případě složitějších rovnic tohoto typu postupujeme zpravidla následovně:


1. Vyrovnáme na obou stranách počty centrálních atomů a
příslušné sloučeniny podtrhneme


2. Vyrovnáme na obou stranách po
čty u prvků, které mají na jedné straně rovnice všechny sloučeniny obsahující příslušné prvky podtrženy a na druhé je nemají podtrženy u jedné sloučeniny, tu poté podtrhneme, zpravidla je výhodné nechat si až na závěr vodík a kyslík, zejména tehdy, vyskytuje-li se v reakci voda(ta se většinou explicitně nezadává).

3. Konstatujeme li, že jsou
všechny reaktanty i produkty podtrženy , je rovnice je sestavena, jenom pro jistotu zkonrolujeme poslední prvek, zpravidla kyslík


Možno prohlédnout postup u
11. a 13. rovnice

 

nahoru

anorganik rovnice

Go home