9.10.1999 13:22:09
II.C

Zadání iontových zápisů redoxních rovnic

pro pokročilé


zde je řešení těchto rovnic
doporučuji porovnat s rovnicemi s
úplným zadáním (zde pro pokročilé)a s tzv. poloreakcemi
!!! produkty nejsou uvedeny!!!


1. stříbro reaguje s kyanidem a kyslíkem v neutrálním prostředí
2.dusitan reaguje s dvojchromanem v kyselém prostředí
3. zinek reaguje s hydroxidem
4. tetraoxoarseničnan reaguje s jodidem v kyselém prostředí
5. hexakyanoželeznatan reaguje v kyselém prostředí s chlorečnanem
6. hliník reaguje s hydroxidem
7. jodičnan reaguje v kyselém prostředí s hydrogensiřičitanem

8. bromid v kyselém prostředí reaguje s bromičnanem
9. jodid reaguje v kyselém prostředí s chromanem
10. hliník reaguje s hexafluorokřemičitanem
11.tetrahydroxochromitan reaguje v zásaditém prostředí s peroxidem vodíku
12. chroman reaguje v kyselém p
rostředí s peroxidem vodíku
13. oxid siřičitý reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem
14. hydrogensiřičitan reaguje v kyselém prostředí s manganistanem za vzniku síranu a manganaté soli
15. siřičitan reaguje v neutrálním prostředí s jódem
16. th
iosíran reaguje v neutrálním prostředí s jódem
17. thiosíran reaguje v zásaditém prostředí s brómem za vzniku bromidu a síranu
18. thiosíran reaguje v neutrálním prostředí s chlórem
19. hydrogensulfid reaguje s hydrogensiřičitanem
20. peroxodisíran v neutrálním prostředí reaguje s manganatou solí (za katalýzy stříbrné soli - v řešení není vyznačeno)
21. beryllium reaguje s hydroxidem
22. galium reaguje s hydroxidem
23. manganistan reaguje v zásaditém prostředí
24. manganistan reaguje v neutrálním prostředí s dusitanem
25. manganistan reaguje v neutrálním prostředí s thiosíranem
26. manganistan v neutrálním prostředí reaguje s hexakyanoželeznatanem
27. manganistan v kyselém prostředí reaguje s trioxoarsenitanem
28.manganatá sůl reaguje s oxidem olovičitým v kyselém prostředí
29. bromnanu reaguje s nikelnatou solí v zásaditém prostředí
30. železan reaguje s vodou
31. hyperoxid reaguje s vodou
32. peroxid reaguje s vodou
33. chlornan oxiduje v zásaditém prostředí manganatou sůl
34. chlornan oxiduje v zásaditém prostředí peroxid vodíku
35. chlornan oxiduje v zásaditém prostředí hexakyanoželeznatan na hexakyanoželezitan  

nahoru

anorganik rovnice

Go home