20.11.2001 20:11:36
I.

Řešení iontových zápisů neredoxních rovnic[zadání][pro pokročilé]
[ekvivalentní rovnice s úplným zadáním]

1) 2 Cr2O7-2 + 2 H3O + --› Cr4O13-2+3 H20
2) Ba+2 + SO4-2 --› BaSO4
3) 3 H2VO4- + H3O+ --› HV3O9-2 + 4 H2O
4) HVO4-2 + OH- --› VO4-3 + H2O
5) [Fe(H2O)3(SCN3)] + 6F- --› [FeF6]-3 + 3SCN- + 3H2O
6) Fe+3 + 6CN- --› [Fe(CN)6]-3
7) [Fe(SCN)2)]+ + 6F- --› [FeF6]-3 + 2SCN-
8) Sb2O5 + 2OH- + 5H2O --› 2[Sb(OH)6]-
9) 2V2O7-4 + 4H3O+ --› H2V4O13-4 + 5H2O
10) 7MoO4-2 + 8H3O+ --› Mo7O24-6 + 12H2O
11) 8MoO4-2 + 12H3O+ --› Mo8O26-4 + 18H2O
12 ) 36 Mo7O24-6 + 160H3O+ --› 7Mo36O112-8 + 240H2O
13)PO4-3 + 12MoO4-2 + 24H3O+ --› PMo12O40-3 + 36H2O
14) 6Mo8O26-4 + 4PO4-3 + 24H30+ + --› 4PMo12O40-3 + 36H2O


[nahoru][rovnice][go home]