9.10.1999 20:06:26
I.12 Řešení iontové neredoxní rovnice
Zadání:
heptamolybdenan(-6)se mění ve vhodném prostředí na hexatriakontamolybdenan(-8)

Řešení:

Mo7O24-6 + --› Mo36O112-8

Vyrovnání počtu centrálních atomů

36.7 = 7.36
36
Mo7O24-6 --› 7Mo36O112-8
Porovnání nábojů
36.(-6) =-216 / / / 7.(-8) = -56

Vyrovnání nábojů
36.(-6) + 160 = - 56 = 7. (-8)
36 Mo7O24-6 + 160H3O+ --› 7Mo36O112-8
Porovnání vodíků
160.3 / / / 0

Vyrovnání vodíků pomocí vody
160.3 = 480 = 2.240
36 Mo7O24-6 + 160H3O+ --› 7Mo36O112-8 + 240H2O
Kontrola pomocí kyslíků 36.24+160=1024=7.112+240

[nahoru] [rovnice] [go home]

Hlavní stránka tohoto chemického webu