22.09.2001 09:39:48
Alkyny-zadání redoxních rovnic
Úplné zápisy rovnic (bez produktů) [4]

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika rovnic]

3) But-1-yn reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem draselným
4) Propyn reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným
5) But-2-yn reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým
6) Penta-1,4-diyn reaguje v prostředí kyseliny sírové se železanem draselným
12) Hex-2-yn reaguje v prostředí kyseliny chlorovodíkové s bismutičnanem sodným
13) Deka-1,4,9-triyn reaguje v prostředí hydroxidu sodného s peroxodisíranem draselným

[nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova