22.09.2001 09:39:00
Alkyny-zadání redoxních rovnic
Iontové zápisy rovnic (bez produktů) [3 5 6]

3) But-1-yn reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem
4) Propyn reaguje v kyselém prostředí s manganistanem.
5) But-2-yn reaguje v kyselém prostředí s oxidem chromovým
6) Penta-1,4-diyn reaguje v kyselém prostředí se železanemi
12) Hex-2-yn reaguje v kyselém prostředí s bismutičnanem
13) Deka-1,4,9-triyn reaguje v zásaditém prostředí s peroxodisíranem

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika rovnic]

[nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova