30.10.2004 21:06:57
Alkyny - řešení redoxních rovnic
[4a]

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]
3a
x3CH CCH2CH3+8KMnO4 + (4+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOH+8MnO2.xH2O+8KOH
3b
x3CH CCH2CH3+8KMnO4 + (1+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOK+8MnO2.xH2O+5KOH
4a
x5CH CCH3 + 8KMnO4 + 12H2SO4 5CO2 + 5CH3COOH + 8MnSO4 + 4K2SO4+ 12H2O
4b
x5CH CCH3 + 8KMnO4 + 9,5H2SO4 5CO2 +5CH3COOK + 8MnSO4+1,5K2SO4+12H2O
5a
CH3C CCH3 + 2CrO3 + 3H2SO4 2CH3COOH + Cr2(SO4)3 + 2H2O
5b
CH3C CCH3 + 2CrO3 + 2H2SO4 2/3(CH3COO)3Cr +2/3 Cr2(SO4)3 + 2H2O
6a
x3CH CCH2C CH + 16K2FeO4 + 40H2SO4  
        3HOOCCH2COOH + 6CO2+ 8Fe2(SO4)3 + 16K2SO4+ 40H2O
6b
x3CH CCH2C CH + 16K2FeO4 + 37H2SO4 3KOOCCH2COOK + 6CO2+ 8Fe2(SO4)3 + 13K2SO4+ 40H2O
12a
CH3C CC3H7+3NaBiO3+12HCl CH3COOH+ C3H7COOH +3BiCl3+3NaCl+5H2O
12b
CH3C CC3H7+3NaBiO3+10HCl CH3COONa+C3H7COONa+3BiCl3+NaCl+5H2O
13a
xCH C(CH2)3C CCH2C CH + 11K2S2O8+22NaOH
HOOC(CH2)3COOH+ HOOCCH2COOH+2CO2+11K2SO4+11Na2SO4+10H2O
13b
CH C(CH2)3C CCH2C CH + 11K2S2O8+26NaOH
NaOOC(CH2)3COONa+ NaOOCCH2COONa + 2CO2 + 11K2SO4+ 11Na2SO4 + 14H2O

nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova